หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

หาดสมิหรา จังหวัดสงขลา   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0749-0001
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด หาดสมิหรา จังหวัดสงขลา
หาดสมิหรา จังหวัดสงขลา   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0749-0002
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด หาดสมิหรา จังหวัดสงขลา
หาดสมิหรา จังหวัดสงขลา   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0749-0003
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด หาดสมิหรา จังหวัดสงขลา
หาดสมิหรา จังหวัดสงขลา   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0749-0004
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด หาดสมิหรา จังหวัดสงขลา
หาดสมิหรา จังหวัดสงขลา   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0749-0005
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด หาดสมิหรา จังหวัดสงขลา

1- 5 จาก 5 รายการ

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น