หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

เจดีย์ถะเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0747-0022
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
เจดีย์ถะเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0747-0023
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0747-0001
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0747-0002
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0747-0003
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0747-0004
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0747-0005
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0747-0006
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0747-0007
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย   (-)   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0747-0008
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ภูมิทัศน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย

1- 10 จาก 52 รายการ
Next

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น