หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0471-0001
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยสมัยก่อน
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0471-0002
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยสมัยก่อน
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0471-0003
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยสมัยก่อน
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0471-0004
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยสมัยก่อน
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0471-0005
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยสมัยก่อน
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0471-0006
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยสมัยก่อน
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0471-0007
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยสมัยก่อน
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0471-0008
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยสมัยก่อน
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0471-0009
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยสมัยก่อน
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0471-0010
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยสมัยก่อน

1- 10 จาก 83 รายการ
Next

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น