หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

การก่อสร้างเกาะกลางถนน หน้าโรงแรมรอแยล   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0164-0047
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ถนน การขนส่งและจราจรในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
การก่อสร้างอาคารริมถนน   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0164-0046
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ถนน การขนส่งและจราจรในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
การจราจร   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0164-0057
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ถนน การขนส่งและจราจรในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
การจราจร   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0164-0065
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ถนน การขนส่งและจราจรในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
การจราจร   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0164-0068
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ถนน การขนส่งและจราจรในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
การจราจร   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0164-0069
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ถนน การขนส่งและจราจรในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
การจราจร   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0164-0038
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ถนน การขนส่งและจราจรในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
การจราจรช่วงสี่แยก   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0164-0036
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ถนน การขนส่งและจราจรในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
งานก่อสร้าง   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0164-0018
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ถนน การขนส่งและจราจรในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
จอดรถยนต์บนบาทวิถี   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0164-0050
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ถนน การขนส่งและจราจรในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522

1- 10 จาก 72 รายการ
Next

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น