เลขหมู่ บค 2/08 2544 002
ชื่อผู้แต่ง เกษม ปราณีธยาศัย (Kasem Praneetayasai)
ชื่อวิทยานิพนธ์ ผู้ชายในครอบครัวจีนกรณีศึกษา : ครอบครัวคนจีนแต้จิ๋วใน ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (Men sino-chinese family : a case study of sino-chinese family in Tumbon Mahachai Amphoe Muang Samut Sakhon Province)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชามานุษยวิทยา
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/Abstract
  2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร