เลขหมู่ บค.2/03 2532-005
ชื่อผู้แต่ง นันตพร นิลจินดา (Nantaporn Ninjinda)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาเรื่องศัพท์ภาษาญ้อในจังหวัดสกลนคร นครพนม และปราจีนบุรี (A lexical study of Nyo spoken in Sakon Nakorn Nakorn Phanom and Prachin Buri)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาจารึกภาษาไทย
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร