เลขหมู่ บค 2/08 2532 001
ชื่อผู้แต่ง นิภาวรรณ วิรัชนิภาวรรณ (Nipawan Wiruchnipawan)
ชื่อวิทยานิพนธ์ ร่างทรง : บทบาทที่มีต่อสังคมปัจจุบัน กรณีศึกษาที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (Medium : their roles and functions in the Thai socity a case study of Amphoe Muang, Changwat Chachoengsao)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชามานุษยวิทยา
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/Abstract
  2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร