หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

Écritures créatives
PC2430 .B37 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

3 minutes pour comprendre : les 50 dates clés de l'histoire de France.
DC20 .F47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A table! : a la decouverte du repas gastronomique des Francais
PC2112 .A655 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Alice au pays du langage : pour comprendre la linguistique
P121 .Y35 1981
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Bon voyage! : Français du tourisme : A1-A2
G155.F8 D87 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bon voyage! : Français du tourisme : guide pédagogique : A1-A2
G155.F8 D875 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Buddhism in a dark age : Cambodian monks under Pol Pot
BQ466 .H37 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cambodian Buddhism : history and practice
BQ452 .H37 2006
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Civilisation en dialogues
PC2121 .G73 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cles pour la France en 80 icones culturelles
DC33.8 .M48 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Communication progressive du Français des affaires : A2 B1
PC2120.C6 P46 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Comprehension ecrite : niveau 2
PC2420 P655 v.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Comprehension ecrite : niveau 1
PC2420 P655 v.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Comprehension ecrite : niveau 3
PC2420 P655 v.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Comprehension ecrite : niveau 4
PC2420 P655 v.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Culturissime : le grand récit de la culture générale
CB78 .B74 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage
R P29 .D53 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Et moi, je vis toujours : roman
PQ2629.R58 E8 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Georgian architectural designs and details : the classic 1757 stylebook
NA7328 .S83 2005
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Grammaire du français
PC2112 .D45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Granblue fantasy graphic archive
NC991 .G73 2015 v.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Historical dictionary of the Indochina war (1945-1954) : An international and interdisciplinary approach
DS553.1 G67 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

History, Buddhism, and new religious movements in Cambodia
BQ452 .H57 2006
รายละเอียดเพิ่มเติม...

In the shadow of Angkor : contemporary writing from Cambodia
PL4328.55.E8 I47 2005
รายละเอียดเพิ่มเติม...


L'histoire de France en BD : de la préhistoire ...
DC20 .J65 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

La mythologie expliquée par la peinture
ND1420 .D46 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

La Republique Francaise : le citoyen et les institutions
DC55 .K34 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Le Francais du monde du travail : approche spécifique de l'économie et du monde des affaires
PC2120.C6 C56 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Le Francais par les textes A2-B1 : quarant-cinq textes de Francais facile avec exercices
PC2105 .B375 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Le Francais par les textes B1-B2 : quarante-cinq textes de Francais courant
PC2105 .B374 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Le grand Larousse illustré 2018
R PC2625 .G73 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Lectures d'auteurs : 45 textes littéraires annotés avec exercices et corrigés
PC2115 .B37 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Les coulisses du muay Thai : anthropologie d'un art martial en Thaïlande
GV1127.T4 R45 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Les grands mystères de l'histoire de France
DC40.5 .T36 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Muangthai Busamaro : home-land
Ex ND1023.M83 A4 2006
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Parce que ça nous plaît : l'invention de la jeunesse
HQ799.F8 B44 2010
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Petit Larousse illustré des symboles et des signes
GR931 .P47 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Portraits de Bangkok
DS589.B3 .T58 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Postwestern cultures : literature, theory, space
PS271 .P67 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Preparer le DELF B1 & B2 : methodologie de l'épreuve de production ecrite, entrainement, corriges
PC2112 .C43 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Quartier d'affaires : Français professionnel et des affaires : A1
PC2120.C6 J44 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Repertoire des difficultes du Francais : verifier, comprendre, appliquer
PC2445 .C35 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Savoir lire au quotidien : apprentissage de la lecture et de l'ecriture en Francais
PC2112 .B45 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The princess' dog diary : บันทึกคุณน้ำหอมสุนัขทรงเลี้ยงของเจ้าหญิง
PL4209.1.ส658 พ46 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Toutes les sagesses du monde
N5330 .D54 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Vocabulaire progressif du Francais des affaires : B1
PC2112 .P45 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...


กฎแห่งความกล้า : กล้าที่จะค้นพบพลังี่แท้ในตัวเองเพื่อเปิดหนทางไปสู่อนาคต = The laws of courage
BF575.ก45 อ84 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือก = Qualitative research : research of alternative paradigm
H62 ว43 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ของสวยของงามเมืองพิจิตร = The treasure of Phichit
DS589.พ5 ข53 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ขายเนื้อให้เหมือนหลุยส์ วิตตอง
HF5438.25 .อ64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


คชนาท นฤธาตุ : สุนทรียนฤนาทอุดมคติแห่งจินตนาการธาตุคเณศศิลป์
Ex ND1023.ว642 A4 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คณิตศาสตร์เบื้องหลังวิลล่าในอุดมคติและบทความอื่นๆ = The mathematics of the ideal villa and other essays
NA7110 .ร85 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความลับเบื้องหลัง iphone = The one device : the secret history of the iPhone
QA76.8.อ94 ม73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี = 600 years of Thai-Japanese relationships
DS575.5.ญ6 ย95 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


คำตัดสินใหม่กรณีสวรรคต ร.8 โดยคำพิพากษาศาลแพ่งหมายเลขที่ 5810/2522 (วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2522)
DS584 .ค64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คิดแบบผู้ชนะ : ปล่อยพลังบวกในตัวคุณและเป็นแสงสว่างของโลก = A life of triumph
BF637.ส6 อ83 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คุณูปการระหว่างอิหร่านและอิสลาม = Benefiction between Iran and Islam
BP63.อ68 ม76 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คู่มือการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก
G140.5 .ค74 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


จดหมายเหตุระยะทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ของสักขี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 สิงหาคม พระพุทธศักราช 2458
DS582.6 จ35 2560 c.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469
DS582.7 จ362 2560 c.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิตรกรรมต้นแบบภาพปักศิลปาชีพ : พระราชปณิธานสืบสานมรดกวัฒนธรรมสู่มหาชนชาวสยาม ภาพธรรมชาติ
ส ND1021 .จ634 2550
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิตรกรรมต้นแบบภาพปักศิลปาชีพ : พระราชปณิธานสืบสานมรดกวัฒนธรรมสู่มหาชนชาวสยาม ภาพวรรณคดี
ส ND1021 .จ633 2550
รายละเอียดเพิ่มเติม...


จิตรกรรมบัวหลวง : เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
Ex N7321 .บ655 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จินดามณี ฉบับพระโหราธิบดีแต่งครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และฉบับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา
PL4158 .จ67 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชีวิต(ไม่)โรแมนติกของเกษตรกรหนุ่มสาว
S471.ท9 ว63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชีวิตซ้อนมิติ
BQ4570.ว65 ส45 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ตามรอยเมธีพุทธทาส
BQ978.พ74 พ74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตำนานพระธาตุและตำนานเมืองนครศรีธรรมราช
BQ924 ก44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทศวรรษ "กลุ่มเส้นทาง" = A decade of Senthang group
Ex N7323.ส765 A4 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทำเนียบราชทินนามและดรรชนีขุนนางไทย
อ CR4195 ท63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ธ เสด็จสวรรคาลัย = forever in our hearts
ส DS586.8 .ธ54 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ธรรมดาแต่ไม่สามัญ : ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย = Out of the ordinary :female migrant workers from Myanmar and their transnational lives in Thailand
HD6305.พ4 ธ44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 36 พุทธศักราช 2557
Ex N7321 .ก2 2557 c.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 37 พุทธศักราช 2558
Ex N7321 .ก2 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 38 พุทธศักราช 2559
Ex N7321 .ก2 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39 พุทธศักราช 2560
Ex N7321 .ก2 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทรรศการจิตรกรรมมวลแมวในห้วงรักกับวิหคในแสงตะวัน = A solo art exhibition cat in love & bird in the sun
Ex ND1735.ท9 ม33 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บันทึกรายวันเกี่ยวกับการเดินทางจากอินเดียสู่สยามและมะละกา ใน พ.ศ. 2322 (ค.ศ. 1779) = Journal of a voyage from India to Siam and Malacca in 1779
DS579.1 .ค73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


บุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน = The richest man in Babylon
HG179 .ค77 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านคนใต้ : The southern houses
Ex ND1023.น646 A4 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปกิณกะการเมืองจีน = Miscellaneous of poltiical events of China
DS779.2 .ว65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและศาสนบัญญัติ : ฮัจญ์ = Manasik Hajj : history philosophy and religious law
BP187.3 .ม75 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ประวัติศาสตร์อยุธยาจากจารึก : จารึกสมัยอยุธยา
CN1220 .ศ634 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม
DS578 .ต74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปรัชญาอิสลามเบื้องต้น = An introduction to Islamic philosophy
B741 .อ74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้หญิงไม่อธิบาย ผู้ชายเดาใจไม่เป็น = Sasshinai otoko setsumeishinai onna
BF637.ส66 อ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ฝรั่งในล้านนา
DS588.ห7 ฝ46 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
BQ888.ท9 ส725 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระราชาในความทรงจำ
ส PZ90.ท9 พ464 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พราวรุ้งแห่งโพธิญาณ = Rainbow of the enlightenment
Ex ND1023.ส7745 A4 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ภาพเก่าเมืองพิจิตร 2560 = Phichit's photo album 2017
DS589.พ5 ภ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ยานเกราะรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 = Armoured fighting vehicles of World War I & II
UG446.5 ล65 2561 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ร.9 ในหลวงในดวงใจนิรันดร : การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 = Forever king
Ex N7321 .ศ687 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมองคนรวย สมองคนจน
HG179 .ม45 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระเมรุมาศและงานพระเมรุในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
GT3278.ก2 .ส47 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดภาพเมืองตราด ๒๕๕๙ = Trad's photo album 2016
DS589.ต5 ส47 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดภาพเมืองตาก = Tak's photo album
DS589.ต7 ส47 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดภาพเมืองอุทัยธานี = Uthai Thani's photo album
DS589.อ66 ส47 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สายลมรักที่เชียงใหม่
DS589.ช9 ร73 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม = Humam rights without frontiers : philosophy, law and social reality
JC571 .จ46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สุนทรีย์แห่งลีลา ผืนผ้าแพรพรรณ : พินิจผ้าชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
TT848 .จ64 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สแกนกิน = The diet myth
RA784 .ส365 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


หนังสือชุด ไทศัสตรา : ดาบสกุลช่างไท ในราชอาณาจักรอยุธยา
U856.ท9 ร63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อู่ทองที่รอการฟื้นคืน : ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธศาสนาแรกเริ่มในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีน
DS589.ส73 อ73 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ่านเมือง เรื่องคนกรุง : วรรณกรรม วิถีความสัมพันธ์และภาพแทนของพื้นที่
PL4200 .ส74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฮักแฮงแฮง = Love very much
Ex ND1023.อ65 A4 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เล่าเรื่องกรุงสยาม
DS571 .ป64 2552
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เส้นทางกระบวนการสันติภาพปาตานี
DS588.ต8 ร723 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เหรียญไทย เหรียญทองคำ และวัตถุมงคล รัชกาลที่ 9 = Gold coins, medals and amulets : King Rama IX
ส CJ3617 .จ37 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย
JS7153.3.ก2 อ74 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...


แผนที่สร้างชาติ : รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น
G8025 .ก73 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการสร้างสรรค์ 89/70/4447+=9->10 = Art project 89/70/4447+=9->10
ส ND1023.ป46 A4 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โคลงตำราไม้ดัดและทารกาภิบาล
PL4209.1 .ม25 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

๙ เหนือเกล้า : จากโลซานน์ถึงลานพระเมรุมาศ
ส DS586.1 .ส732 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...