หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

Écritures créatives
PC2430 .B37 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

3 minutes pour comprendre : les 50 dates clés de l'histoire de France.
DC20 .F47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A table! : a la decouverte du repas gastronomique des Francais
PC2112 .A655 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Alice au pays du langage : pour comprendre la linguistique
P121 .Y35 1981
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Bon voyage! : Français du tourisme : A1-A2
G155.F8 D87 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bon voyage! : Français du tourisme : guide pédagogique : A1-A2
G155.F8 D875 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Buddhism in a dark age : Cambodian monks under Pol Pot
BQ466 .H37 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cambodian Buddhism : history and practice
BQ452 .H37 2006
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Civilisation en dialogues
PC2121 .G73 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cles pour la France en 80 icones culturelles
DC33.8 .M48 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Communication progressive du Français des affaires : A2 B1
PC2120.C6 P46 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Comprehension ecrite : niveau 2
PC2420 P655 v.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Comprehension ecrite : niveau 1
PC2420 P655 v.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Comprehension ecrite : niveau 3
PC2420 P655 v.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Comprehension ecrite : niveau 4
PC2420 P655 v.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Culturissime : le grand récit de la culture générale
CB78 .B74 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage
R P29 .D53 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Et moi, je vis toujours : roman
PQ2629.R58 E8 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Georgian architectural designs and details : the classic 1757 stylebook
NA7328 .S83 2005
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Grammaire du français
PC2112 .D45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Granblue fantasy graphic archive
NC991 .G73 2015 v.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Historical dictionary of the Indochina war (1945-1954) : An international and interdisciplinary approach
DS553.1 G67 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

History, Buddhism, and new religious movements in Cambodia
BQ452 .H57 2006
รายละเอียดเพิ่มเติม...

In the shadow of Angkor : contemporary writing from Cambodia
PL4328.55.E8 I47 2005
รายละเอียดเพิ่มเติม...


L'histoire de France en BD : de la préhistoire ...
DC20 .J65 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

La mythologie expliquée par la peinture
ND1420 .D46 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

La Republique Francaise : le citoyen et les institutions
DC55 .K34 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Le Francais du monde du travail : approche spécifique de l'économie et du monde des affaires
PC2120.C6 C56 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Le Francais par les textes A2-B1 : quarant-cinq textes de Francais facile avec exercices
PC2105 .B375 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Le Francais par les textes B1-B2 : quarante-cinq textes de Francais courant
PC2105 .B374 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Le grand Larousse illustré 2018
R PC2625 .G73 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Lectures d'auteurs : 45 textes littéraires annotés avec exercices et corrigés
PC2115 .B37 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Les coulisses du muay Thai : anthropologie d'un art martial en Thaïlande
GV1127.T4 R45 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Les grands mystères de l'histoire de France
DC40.5 .T36 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Muangthai Busamaro : home-land
Ex ND1023.M83 A4 2006
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Parce que ça nous plaît : l'invention de la jeunesse
HQ799.F8 B44 2010
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Petit Larousse illustré des symboles et des signes
GR931 .P47 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Portraits de Bangkok
DS589.B3 .T58 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Postwestern cultures : literature, theory, space
PS271 .P67 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Preparer le DELF B1 & B2 : methodologie de l'épreuve de production ecrite, entrainement, corriges
PC2112 .C43 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Quartier d'affaires : Français professionnel et des affaires : A1
PC2120.C6 J44 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Repertoire des difficultes du Francais : verifier, comprendre, appliquer
PC2445 .C35 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Savoir lire au quotidien : apprentissage de la lecture et de l'ecriture en Francais
PC2112 .B45 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The princess' dog diary : บันทึกคุณน้ำหอมสุนัขทรงเลี้ยงของเจ้าหญิง
PL4209.1.ส658 พ46 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Toutes les sagesses du monde
N5330 .D54 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Vocabulaire progressif du Francais des affaires : B1
PC2112 .P45 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...


กฎแห่งความกล้า : กล้าที่จะค้นพบพลังี่แท้ในตัวเองเพื่อเปิดหนทางไปสู่อนาคต = The laws of courage
BF575.ก45 อ84 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือก = Qualitative research : research of alternative paradigm
H62 ว43 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ของสวยของงามเมืองพิจิตร = The treasure of Phichit
DS589.พ5 ข53 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ขายเนื้อให้เหมือนหลุยส์ วิตตอง
HF5438.25 .อ64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


คชนาท นฤธาตุ : สุนทรียนฤนาทอุดมคติแห่งจินตนาการธาตุคเณศศิลป์
Ex ND1023.ว642 A4 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คณิตศาสตร์เบื้องหลังวิลล่าในอุดมคติและบทความอื่นๆ = The mathematics of the ideal villa and other essays
NA7110 .ร85 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความลับเบื้องหลัง iphone = The one device : the secret history of the iPhone
QA76.8.อ94 ม73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...