หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2561

"อยากลืมกลับจำ" สารคดีชีวประวัติลูกสาวจอมพล ป. : ชีวิต ความผันผวน และความทรงจำของจีรวัสส์ ปันยารชุน พิบูลสงคราม
CT1548.จ64 ภ74 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Atlas of human anatomy
QM25 .N46 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bangkok art auction : exceptional Thai paintings and sculptures, Sunday 17 December 2006
Ex N7321 .บ645 2549
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Bangkok art auction : Thai works of art & rare books, sunday 12 March 2006
Ex N7321 .บ646 2549
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bloom II : solo exhibition of watercolor & oil paintings
Ex ND2055.Z8 S66 2006 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Global change 3
PL4209.4.ว46 ก94 ล.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Global change 4
PL4209.4.ว46 ก94 ล.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Granblue fantasy graphic archive
NC991 .G73 2015 V.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Granblue fantasy graphic archive
NC991 .G73 2015 V.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Higuchi Yuko artworks
NC991 .Y84 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Illustration making & visual book
NC991 .M37 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

In Side by Side : ก่อนจะเป็นพี่น้องลูกขนไก่
PN1990.6.ท9 ภ63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Japan dark side ถึงร้ายก็รัก
DS812 .ภ63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Kanya Charoensupkul : นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ. 2560
Ex N7323.ก62 A4 2561 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

LOT-EK : objects + operations
NA8480 .T65 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Macross variable fighter designer's notebook
NC825.R56 M33 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Magical Moments at Walt Disney World
E169.04 .อ63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Modern art in detail : 75 masterpieces
N6350 .H63 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Modular loft : creating flexible-use living environments that optimize the space
NA7882 .M64 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Shoe dog : บันทึกความทรงจำโดยผู้ก่อกำเนิดไนกี้
HF5386 .น93 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร
HD31 .อ75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The world in the little worlds
PL4209.8.ค625 ด85 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Unpack me again! : packaging meets creativity = Le packaging créatif : Packaging creativo
NC1002.P33 U57 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กฤษดาภินิหารพระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ 4
DS581 .พ465 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


กวีนิพนธ์ พระเวสสันดร มหาชาติวจนาลังการ
BQ1470.ว7 ก56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กองเรือหาคู่ : จากเมืองฝรั่งขึ้นฝั่งที่อินเดีย = This fishing fleet
DS428 .ด75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ
HF5549 .ด725 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management
HF5549 .ส24 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การเขียนภาพสีน้ำฉบับสมบูรณ์ = The complete book of watercolour
ND2420 .ป64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การแสดงนิทรรศการประมูลภาพของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 -
Ex ND1021 .ก645 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คณะการเมืองหลังการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค
JQ1749.ก8 ภ74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความมหัศจรรย์ของ อัล กุรอาน ในมิติพิศวง
BP105.ท9 อ36 2547
รายละเอียดเพิ่มเติม...


คำสรรภาพ = Confessions
BR65.อ5 ท9อ54 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย : การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์ = Thai folk plant names a study in ethno-botanical linguistics
QK364 อ62 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จากทางรถไฟสู่ทางหลวง : ความเปลี่ยนแปลงนโยบายการคมนาคมและการหมุนเวียนสินค้าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2478-2518
HE3320.5 .ค63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จากอินเดียถึงไทย : รอยทางพระพุทธศาสนาแรกๆ
BQ5925 จ62 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


จิตรกรรมภาพพระบฏไทยร่วมสมัย = Patachitra Thai contemporary painting
Ex ND1023.ส7745 A4 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิตวิทยาศิลปะ : สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ = Psychology of art : the empirical aesthetics
N71 .ป63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ณ สุดสายที่ปลายรุ้ง = At the rainbow end
Ex ND1023.ด764 A4 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดรามา สุตรา = drama sutra
BF637.ข63 ก43 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ตามรอยบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ แผ่นดินพระนารายณ์
DS578.6 .ก63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินและขุนนางคู่พระทัยใครเป็นใครในวันยึดกรุงธนบุรี
DS577.22.ต62 ป47 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทฤษฎีวาดเขียน
NC735 .ท825 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ธรรมิกราชาธิคุณ : สารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
อ DS586.8 ธ44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


นัยในวรรณกรรม
Pl4200.5 .ร727 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นายห้างป่าไม้สี่แผ่นดิน
SD657.ท9 ก66 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทรรศการผลงานนักศึกษาโครงการศิลปิน - ศาสตราจารย์รับเชิญนานาชาติปีการศึกษา 2560
Ex N7321 .น34 2561 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินอิสระ’ 96
Ex N7323.อ67 A4 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


นิทรรศการศิลปกรรมฮอยสล่า
Ex ND1023.พ435 A4 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทรรศการศิลปกรรมเส้นทางชีวิตจากบ้านนอก...สู่บางกอกแห่งความหลัง
Ex ND1023.ช75 A4 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทรรศการศิลปกรรมแนวไทยประเพณี "เรื่องเก่า เล่าใหม่"
Ex N7323.น65 A4 2558 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทานของแม่ = Mother's fables
Ex ND1023.น645 A4 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


นิวเดลี-บูโรส = New delhi-boras
DS422.ว44 อ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้าน-พิพิธภัณฑ์ = @House & museum
AM79.ท9 อ756 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา : ความเคลื่อนไหวของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น
DS588.ห753 อ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปรีดีศึกษาและปาฐกถาศิลปกับสังคม
NX180.ส6 ป47 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน
DS570.6.ป52 ป54 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผีเสื้อกลางคืนในประเทศไทย
QL542 .ส73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฝึกวาดลายไทย เล่ม 2 (พื้นฐานลายกระหนก การผูกลาย)
NC335.ก1 .น64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลีต
DS578.พ47 ฟ46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระราชวงศ์จักรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 (สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น สมัยรัชกาลที่ 6)
DS582.6 .พ73 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พฤกษนิยาย
GR780 .ส43 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาพเหมือนบุคคล = Portrait in my style
ND1301.5.ท9 ส44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


มองย้อนไปได้ แต่อย่าเดินกลับไปก็พอ
PL4209.4.ป36 ม53 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มัดใจ 2
PN6519.ท9 ม64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ย่องเบาเข้าญี่ปุ่น
DS812 .ต94 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ราชสำนักรัชกาลที่ 6
DS582.62 .ว43 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ราชาเหนือราชัน
DS586.8 .ว26 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ร้อยเรียงผ้าถัก = Knitting journeys
TT820 อ74 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ลุกกะ : วิถีความสุขจากทุกมุมโลก = The little book of Lykke : the danish search for the world's happiest people
BF575.ส73 ว642 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ลูกปัดลพบุรี...ที่สุดพิเศษและรอคอยการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
NK3650.5.ล3 ล72 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วรรณกรรม : ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ = A little history of literature
PN511 .ซ63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วาง ร่องรอยชีวิต จิต ศรัทธา ไว้ที่ปาตานี : นิทรรศการศิลปะ = Placing a trace of life, mind, and faith in Patani : an art exhibition
Ex ND1022.5 .ว63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วาดพระนคร = Bangkok old town through sketches
ND2055.Z8 ป63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศาสตร์แห่งนวนิยายและเรื่องสั้น = The art of novel and short story
PN3355 .ก63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ศิลปกรรมโบราณในอาณาจักรสุโขทัย
N8193.2 ศ636 2561 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย : ตะวันตกและไทย = Modern & contemporary art : the western world & Thailand
N6490 .ส74 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราชบ้านเอง = Korat vernacular architecture
NA7435.ฮ9น3 ก63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สร้างสรรค์งานศิลป์เมื่อเยือนถิ่นน่าน : นิทรรศการศิลปกรรมโครงการสร้างสรรค์งานศิลปะเมื่อเยือนถิ่นศิลปกรรมโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2560
Ex N7321 .ส44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือ
PN145 .น43 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สวนสวยด้วยมือคุณ
SB472.45 ย73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สัตวนิยาย
GR705 .ส424 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สามวันดี สี่วันเศร้า
PL4209.4.อ633 ส64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สายพันธุ์เข้าเส้นชัย = Homo finishers
PL4209.4.น65 ส64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้
อ AE71 .ค322 ล.21
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สิงห์ปกรณัม = The Singha story
HD9397.ท94 ส63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สุดยอดแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ไทย
R611.ท9 ส94 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สู่สภาวะใหม่ 2559 : New state 2016 : นิทรรศการศิลปกรรมของศาสตร์จารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)
Ex N7323.ว64 A4 2559 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สู่สภาวะใหม่ 2559 : New state 2016 : นิทรรศการศิลปกรรมของศาสตร์จารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)
Ex N7323.ว64 A4 2559a
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หัวแตงโม = Slow but grow
PZ90.ท9 อ25ห65 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อมนุษยนิยาย
BL1216 .ส45 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


อินเดีย
DS414.2 .อ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ่านคิดเขียน : รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมของนักเรียนวรรณกรรม เล่ม 1
PL4209.8 อ655 2560 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ่านคิดเขียน : รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมของนักเรียนวรรณกรรม เล่ม 2
PL4209.8 อ655 2560 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฮองเฮาแห่งอานนาม = Empress Nam Phuong
DS556.5 .ว46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เกร็ดกรุงศรีอยุธยา
DS578 .ก62 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เขียนเพื่อเรียนรู้ : ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
LB1577.ท9 ส674 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เครื่องปั้นดินเผา : การตกแต่งแบบมอคคาแวร์
TP823 .ส73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าผู้ปกครอง = The prince
DG495 .ม85 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เชิดชูครูศิลปิน ธงชัย รักปทุม (จิตรกรรมสีน้ำ Unseen)
Ex N7323.ธ23 A4 2558 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เติบโตอย่างไรไม่เจ็บปวด = Why grow up?
BF710 .น67 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เทวนิยาย
BL1216 .ส41 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เริ่มต้นใหม่จากจุดเริ่มต้นทฤษฎีมาร์กซิสต์ในศตวรรษที่ 21
HX533 .ก73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง = Transformative learning
LC1100 ว62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เรื่องเร้นลับโลก
BF1288 .พ45 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เศรษฐศาสตร์บนทางสายกลาง
BQ4570.ศ73 ต646 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เส้นสายลายสี 70 ปีแห่งชีวิต
ส ND1023.ช75 A4 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เหตุการณ์โลก
D443 .พ45 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เหตุเกิดจากความเหงา = Theory of loneliness
BF575.ว63 ป64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เอเวอเรสต์เสี่ยงทาย = EBC 48
DS495.8.อ75 ณ63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แบบบ้านสร้างสุขใจ สไตล์โมเดิร์น
NA7115 .พ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


โครงการการสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The creation of modern Thai architectural identity
NA1521 .ค84 2558 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการการสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The creation of modern Thai architectural identity
NA1521 .ค84 2558 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการการสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The creation of modern Thai architectural identity
NA1521 .ค84 2558 ล.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการการสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The creation of modern Thai architectural identity
NA1521 .ค84 2558 ล.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...


โครงการการสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The creation of modern Thai architectural identity
NA1521 .ค84 2558 ล.5
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการการสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The creation of modern Thai architectural identity
NA1521 .ค84 2558 ล.6
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการการสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The creation of modern Thai architectural identity
NA1521 .ค84 2558 ล.7
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โฮปคุก ราชินีองค์สุดท้ายของสิกขิม = Hope Cooke
DS480.45 .ว46 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ในหลวง : แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9
ส DS586.8 .อ72 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน : สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน
HD6300 .ท94 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...