หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2561

365 days of art : a creative exercise for every day of the year
NC710 .S355 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A meeting of masks : status, power and hierarchy in Bangkok
HF5475.T5 V67 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

America first รบเถิดอรชุน
D31 .ภ64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Architecture inside + out : 50 iconic buildings in detail
NA2750 .Z85 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Asian lives : a closer look
TR655 .P37 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bohemian residence : metropolitan apartments & interior design
NK2195.A6 K55 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Bones around my neck : the life and exile of a prince provocateur
DS570.45.P45 L66 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

China : visions through the ages
DS714 .C45 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cities ความเมืองเรื่องบ้าน
PL4209.4.ล66 ซ65 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Clever solutions for small apartments
NK2195.A6 C58 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Communities of Potential Social Assemblages in Thailand and Beyond
HN700.55.Z9C6 C65 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Contemporary Laos : development path and outlook of a nation
DS555.84 .V66 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Ethnic and religious identities and integration in Southeast Asia
GN635.S58 E84 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Eyes of the ancestors : the arts of island Southeast Asia at the Dallas Museum of Art
N7311 .D35 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Fashionpedia : the visual dictionary of fashion design
R TT503 .F38 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Figure drawing for all it's worth
NC765 .L66 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Freehand : new typography sketchbooks : with over 800 illustrations
Z246 .H455 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Gravity : sales center design x
NK1990 .G73 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Guillermo del Toro's the Shape of Water : creating a fairy tale for troubled times
PN1997.2.S47 M34 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Hell in japanese art
N8193.3.H44 R86 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Her ถึงร้ายก็รัก
HQ1216 .น64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Him ร้ายนักก็รักได้
HQ1090 .ป75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

History : the definitive visual guide : from the dawn of civilization to the present day
D21 H37 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Hokusai : beyond the great wave
N7359.K37 A4 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Hotel and resort design : habita architects
NA7800 .H665 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

How to draw portraits in charcoal
NC850 .F685 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

HR ข้างบ้าน ข้างร้าน ข้างรั้ว
HF5549 .ธ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Iceland : the mother nature is calling = ไอซ์แลนด์ :แดนมหัศจรรย์ของพลังธรรมชาติ
DL315 .อ94 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Intimate : a private world of interiors
NK2135.H53 A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Japan's love for impressionism : from Monet to Renoir
ND1054.6.I46 J37 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Kanban : traditional shop signs of Japan
GT3911.77 .P37 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Landscape and garden design sketchbooks
SB472.47 R52 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Life is lottery คุณคือผู้โชคดี!
BF637.ส6 ภ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Little เรื่องเล็กน้อย
PL4209.4.ล66 ล65 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Living in style Paris
NK2049.P37 C43 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Paths, tracks, and trails : designing for pedestrians and cyclists
NA9074 .P38 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Porsche 70 years : there is no substitute
TL215.P75 L44 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Printing colors in graphic design : CMYK & PMS
NC997 .P76 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Route 13 part one
E169.ฮ83 ธ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Ruby : the king of gems
TS755.R82 H38 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Shop renovation graphics : creating new value by renovating, remodeling and restoring an existing shop
NA6220 .S45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Siamese melting pot : ethnic minorities in the making of Bangkok
DS589.B3 V377 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Spectacular! : stage design
PN2091.S8 S64 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Supima : world's finest cottons
HD9070.5 .S86 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Taroni : the fabric that dreams are made of
NK8898.T37 M67 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The architecture concept book
NA2500 .T35 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The artist project : what artists see when they look at art
N7477 .M47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The palace law of Ayutthaya and the Thammasat : law and kingship in Siam
KPT134 .P35 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Rama epic : hero, heroine, ally, foe
NX680.3.R35 R35 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Typographie : ein Gestaltungslenhrbuch = Typography : a manual of design = Typographie : un manuel de creation
Z246 .R84 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Waterfront promenade design : urban revival strategies
NA9053.W38 W37 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Why draw? : 500 years of drawings and watercolors at Bowdoin College
NC25.B78 B69 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Wonderwall case studies : works by a global interior design firm
NK2195.S89 W66 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Zao Wou-Ki, 1935-2010
ND1049.Z37 A4 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กบฏ ร.ศ. 130
DS582.6 .พ475 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ขโมยความคิดญี่ปุ่น = Steal Japan's Idea
HF5415.12.ญ6 ค64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คนสำคัญในราชสำนัก : จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์
DS570.2 .พ66 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิตวิทยาวิวัฒนาการ = Introducing evolutionary psychology
BF698.95 .อ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชาววังช่างเล่าเรื่อง (พญานาค)
GR830.น6 จ65 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ถอดรหัสลับ บาดแผล--จากประวัติศาสตร์ พระเจ้าตากสินยังไม่ตาย?
DS579.8 ว44 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ธ สถิต นิจนิรันดร์ 99 พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 : ผลงาน 26 ศิลปิน
ส DS586.8 .ธ53 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

น่าเสียดายที่ตลอดไปไม่เกิดขึ้นจริง
PL4209.4.ม55 น64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชานิยม : ความรู้ฉบับพกพา = Populism : a very short introduction
JC423 .ม74 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย : ครอบครัว ชุมชน ชีวิตสามัญชน ความทรงจำ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : รวมบทความจัย
DS571 .ส6455 2558 c.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์หยาดฝน = Rain a natural and cultural history
QC925 .บ64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผจญไทยในแดนเทศ = Thais in world history
D20 .อ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผัวเดียวเมียเดียว อาณานิคมครอบครัวในสยาม
HQ674.55 .ส745 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ผีเพลง
ML3545 .ส65 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
HC445.ฮ7ต9 ศ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจในภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2446-ปัจจุบัน
HC445.ฮ7ห7 ช64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs
HD58.8 .น43 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


มหัศจรรย์เกาหลี : จากเถ้าถ่านสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม = Korea : the impossible country
DS902.14 .ท65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มหายุทธการพิชิตศึก : บทเรียนสำหรับนักบริหาร
U162 .ม54 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัง วัด ตลาด ร้าน
DS568 .อ7447 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้
HC445.ฮ7ต9 ก625 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสานเหนือ
HC445.ฮ7ต5 ก67 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัด-วัง ในพระราชประสงค์พระจอมเกล้าฯ
N7321.ร6 พ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิเคราะห์ตลาดบนโลกดิจิทัล : การทำความเข้าใจกับข้อมูลลูกค้าในโลกดิจิทัล = Digital marketing analytics
HF5415.1265 .ฮ75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สามมุกงามสกุลซ่ง
DS778.ก1 ส74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


หนี้นอกระบบเกษตรกร ฟางเส้นสุดท้ายสู่การสูญเสียที่ดิน
HD1437 .พ25 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หัวใจเซนเซสร้างคนแบบญี่ปุ่น
LA1312 .ก75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อยุธยาในย่านกรุงเทพฯ : ศิลปกรรมที่สัมพันธ์กับแม่น้ำลำคลอง
N7321.อ4 ป446 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อัจฉริยะ 100 หน้า : เหตุการณ์เขย่าโลก
D22 .ท54 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


อเมริกาใต้ ปายคนเดียวไม่เดียวดาย
F2225 .ส73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เงาของเมฆ
PL4209.1.ม553 ง75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เที่ยวเยอรมนี Germany เมืองเบียร์ดี ปราสาทดัง
DD43 .ด65 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เรย์นัลโด อิเลโต้ : มวลชนคนชั้นล่าง ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และความรู้แบบอาณานิคม
DS668 .ท56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เรื่องไม่เคยเล่าในวังต้องห้าม
DS795.8.พ46 ห54 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เศรษฐกิจเสรีนิยมและการค้าชายแดนภาคเหนือ
HF1594.55.ฮ5ห7 น65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เศรษฐศาสตร์พันลึก : เรื่องผิด-ถูกของศาสตร์แห่งความสิ้นหวัง
HB75 .ร534 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เส้นทางแห่งความเพียรทำอย่างไรถึงจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยม
BF637.ส6 ฉ93 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เหรียญยอดนิยมอมตะแดนสยาม 3
ส BQ5075.พ4 อ45 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โตคุงาวะ อิเอยาสึ : ผู้รวมญี่ปุ่นด้วยกลยุทธ์ยืมพลัง = Tokugawa Jeyasu
DS869.ท92 ย59 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ สร้างโอกาสเพื่อยึดแผ่นดิน = Toyotomi Hideyoshi
DS869.ท94 ป84 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โอซาก้า มะพร้าว อาทิตย์ อุทัย สด 100%
DS812 .ค83 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...