หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

200 amazing places : and how to do them
G151 .T97 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

89 พรรษาแห่งภูมิพลังแผ่นดิน
DS586 .ป84 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A genealogy of modern architecture : comparative critical analysis of built form
NA682.M63 F73 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A history of Ayutthaya : Siam in the early modern world
DS589.P7 B34 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


A history of early modern Southeast Asia, 1400-1830
DS514.3 .A537 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A sarong for Clio : essays on the intellectual and cultural history of Thailand : inspired by Craig J. Reynolds
DS571 .S28 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Amazing Thailand : the Farang's guide for good living in the Land of Smiles
DS568 .W33 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Appetizer : new interiors for restaurants and cafés
NK2195.R4 A64 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Architectural details : a visual guide to 5000 years of building styles
NA2840 .A735 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Basic human anatomy : an essential visual guide for artists
NC760 .O88 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Buddhadhamma: The laws of nature and their benefits to life
BQ4190 .P38 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Buddhist cosmology : the study of a Burmese manuscript
BQ4570.C6 B63 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Devotion : image, recitation, and celebration of the Vessantara Epic in Northeast Thailand
N8193.A3 K35 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Figure drawing : a complete guide
NC765 .C57 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Frank Dicksee,1853-1928 : his art and life
ND497.D53 T65 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Frank Lloyd Wright : unpacking the archive
NA737.W7 B47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


HUAWEI จากมดสู่มังกร
HD9696.ก3จ6 ห46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Ingenious : product design that works
NK2230 .I54 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Korea all around เกาหลีเล่มเดียวเที่ยวทั่วประเทศ
DS902.4 .ด65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Louis I. Kahn : exposed concrete and hollow stones, 1949-1959
NA737.K32 G374 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Louis I. Kahn : towards the zero degree of concrete, 1960-1974
NA737.K32 R67 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

New minimalism : decluttering and design for sustainable, intentional living
TX324 .F667 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Perfect imperfect : the beauty of accident, age & patina
NK2115 .M33 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Remodeling tiny lofts : creating an upper level
NA7882 .M56 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sacred skin : Thailand's spirit tattoos
GT2346.T5 V37 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Scenes of Thailand : a watercolour album
ND1030.S53 H78 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Siege of the spirits : community and polity in Bangkok
HT178.T52B3 H47 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Smart spaces : storage at home
TX309 .M65 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Spain เยือนถิ่นบอลดัง เมืองกระทิงดุ
DP43.2 .ต65 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

States of time = Estados del tiempo
N6559.O772 A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Thailand : shifting ground between the US and a rising China
DS586 .Z39 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The anatomy of the architectural book
NA2540 .T38 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of Overwatch
GV1469.37 .B87 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The creative shopkeeper
NK2195.S89 J64 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The subtle art of not giving a fuck : a counterintuitive approach to living a good life
BJ1589 .M35 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Tribal textiles from Southwest China : threads from misty lands the Philippe Fatin collection
NK8883.A1 T75 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Vietnam eye : contemporary Vietnamese art
N7314 .V55 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

What I wish I knew when I was 20 : a crash course on making your place in the world
LC1037.5 .S44 2009
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Your creative work space : the sweet spot style guide to home office + studio decor
NK2195.O4 P43 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การปฏิวัติสัญศาสตร์ของโซซูร์ เส้นทางสู่โพสต์โมเดอร์นิสม์
P85.ซ93 ธ67 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ = The fourth industrial revolution
HC79.ท75 ช54 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ขัตติยนารีแห่งแผ่นดิน : สมเด็จย่าของในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9
DS570.4.ศ45 ก65 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ข้าราชบริพารและหมู่บ้านชาวต่างประเทศในแผ่นดินอยุธยา
DS578.12 .พ75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความตายในความทรงจำสึนามิ
HV602 .ค56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา
DS586.8 .ศ635 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


จากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์กับมานุษยวิทยามาร์กซิสต์
HX550.ม6 ย5 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิตวิทยาฝูงชน : รู้ทันและเจาะลึกเบื้องหลังการชุมนุมทางการเมืองของภาคประชาชน = Psychology of crowds
HM871 .ล73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชั่วโมงวาดเส้น = Drawing hours
NC710 .ท65 2560 c.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเอง
PZ90.ท9ธ36 ช64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ชีวิตนอกสายพาน
S494.5.ก75 ส36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ซานหวางเฟยพระชายาตัวป่วน
นว อ356ซ63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ญี่ปุ่นกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา : นโยบายและปฏิบัติการในประเทศลุ่มน้ำโขง
HC462.95 .ศ66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
ML3758.ท9 ด33 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ตัวพระ-นางในศิลปะไทย
NC335.ก1 ศ655 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตำราพิชัยสงคราม 36 กลยุทธ์
U162 .บ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทักษะวัฒนธรรม : คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้
DS588.ต8 พ84 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นวมินทราศิรวาทราชสดุดี
DS586.1 .น54 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


นิวซีแลนด์
DU413 .น64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บนแผ่นดินแหลมทองร้อยบ้านร้อยเมืองประวัติศาสตร์ไทยก่อนกำเนิดอยุธยา
DS576 .ภ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บัว Waterlilies & Lotuses
SB449.3.บ65 ว64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผ้ายก = Brocade textile
NK8878.7.ก1 ธ66 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย
DS586 .ศ64 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พัฒนาการและการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์โลหะแห่งประเทศไทย
NE2078.7 .ส735 2561 c.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม
HM623 .ม56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ยกบางกอกให้ฝรั่งเศส : เบื้องหลังการตัดสินพระทัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
DS578.6 .ก75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


รวยได้ใน 100 วัน ด้วยพลังแห่งการจัดระเบียบ = The money-making power of tidying up
HG179 ย73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รางวัลปีติศิลป์สันติภาพเชิดชูเกียรตินักศิลปวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านทัศนศิลป์ รางวัลมนัส เศียรสิงห์ 'แดง' ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2554 Red art award 3 ศิลปินเกียรติยศทัศนศิลป์ดีเด่นทางด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม
N5085.ท9 ร62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ลงทุนแมน 1.0
HD37.ท9 ล23 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ลงทุนแมน 2.0
HD37.ท9 ล232 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560
PL4208.2 .ว442 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วาทกรรมการพัฒนา : อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น
HM101 .ช95 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปกับสังคม 2547- = Social art 2004-
Ex N5085.ก4 ป45 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดภาพสรรเสริญพระบารมี นบพระภูมิบาล
ส DS586.8 .ส456 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สระแก้ว : อารยธรรมบนสองแผ่นธรณี
CC77.5 ส74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สังคมภิวัตน์อาเซียน = ASEAN Societies
DS521 .ม425 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สีธรรมชาติ กระบวนการและมาตรฐานการย้อม
TP893 .ส65 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สีธรรมชาติ กระบวนการและมาตรฐานการย้อม
TP893 .ส65 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สีน้ำคนเหมือน (ฉบับสุดคุ้ม)
ND2200 พ651 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สีน้ำไปเที่ยว = Travel sketching tips
ND2241 .อ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สื่อดิจิทัลใหม่ สื่อแห่งอนาคต ฉบับปรับปรุง = New digital media..media for the future
TK5103.75 .ช73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2514-2534 (ค.ศ. 1971-1991)
DS575.5.ซ9 ก44 2560 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2514-2534 (ค.ศ. 1971-1991)
DS575.5.ซ9 ก44 2560 ล.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2514-2534 (ค.ศ. 1971-1991) เล่ม 1
DS575.5.ซ9 ก44 2560 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หมาจ๋า Therapy หมาจ๋าบำบัดใจ
SF433 ณ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หัวใจ / วาย
HQ75.5 .ณ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ออสเตรเลีย
DU105.2 .อ5552 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อินโดนีเซีย
DS615 .อ632 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อิเหนา : ผู้ชายที่เป็นตุ๊ดแล้วเป็นทอมต่ออีกที
PL4209.2.อ66 พ34 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เทิดองค์กษัตริยาธิราชเจ้า พระบารมีปกเกล้าฯ เหล่าทหารไทย
UA853.ท9 ส645 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เที่ยวรัสเซีย Russia ชมพระราชวัง-วิหารลือเลื่อง อดีตเมืองหลังม่านเหล็ก
DK756.2 .ร65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เที่ยวล่าสุดปารีส
DC708 .ส73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เยอรมนี
DD43 .ย755 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เรือนล้านนากับวิถีชีวิต = Lanna house and way of life
NA7435.ห7 ฐ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เล่าเรื่องเรื่องเล่า
PL4208 .ล74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โลกในนิทรรศการ
AM151 .ส37 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โลกในนิทรรศการ
AM151 .ส37 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โอดะ โนบุนางะ จอมอหังการผู้พลิกประวัติศาสตร์ซามูไร
DS869.อ94 .ภ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ไม่มีอะไรในเกาหลีเหนือ
DS932.4 .ก74 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...