หนังสือใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2562

100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก : Good night stories for rebel girls
CT3207 .ฟ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง
N7321 .ห365 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Annie Leibovitz : portraits : 2005-2016
TR680 .L45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Brand : vision design
HD69.B7 Z475 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Buddhism and Buddhist art : an illustated introduction
N8193.A4 C45 2004
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Buddhist narrative in Asia and beyond : in honor of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn on her fifty-fifth birth anniversary
N8193.A75 B83 2010 V.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Challenging and controversial picturebooks : creative and critical responses to visual texts
LB1044.9.P49 C43 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Contemporary architecture in China : 2017 rise of the Orient
NA1545.6 .Z455 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Design : graphics, illustration, airbrushing
NC710 .B75 1989
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Design for life : creating meaning in a distracted world
NK1505 .W35 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Design wisdom in small space : coffee shop
NK2195.R4 G45 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Designing zero carbon buildings using dynamic simulation methods
TH880 .J36 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Envol : collection of drawings & colour celebration
ND1023.P56 A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Frame-by-frame stop motion : the guide to non-puppet photographic animation techniques
TR897.5 .G38 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Gemologue : street jewellery styles & styling tips
TT212 .U74 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Gold fields of Siam : collection of digitized maps and diaries
TN426.T5P85 G47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Homemade stay : my hometown
G156.5.ฮ94 ว43 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Intelligibility in world Englishes : theory and application
PE2751 .N45 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Living language : an introduction to linguistic anthropology
P35 .A38 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Louis Vuitton : art, fashion and architecture
TT505.A1 L68 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Love reading for kids : how to design a lovely children book
Z1037.A1 M37 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Media guide : Royal Cremation of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, 25-29 October 2017
DS586.8 .M44 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Metrolingualism : language in the city
P40.5.U73 P46 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


More words about pictures : current research on picture books and visual/verbal texts for young people
PN1009.A1 M674 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Multicultural ASEAN : diversity in identity, language, memory, and media
HM1271 .M83 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Myth : a very short introduction
BL304 .S445 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Necropoli rupestri del Viterbese
DG55.V57 .C64 1978
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Peter Zumthor, 1985-2013 : buildings and projects
NA1353.Z86 A4 2014 V.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Resorts by Thai architects : peaceful retreat
NA7820 .R4545 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Resource salvation : the architecture of reuse
NA2542.36 .G67 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The art of Marvel Doctor Strange
PN6728.D63 A77 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The changing world religion map : sacred places, identities, practices and politics
BL80.3 .C485 V.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The changing world religion map : sacred places, identities, practices and politics
BL80.3 .C485 V.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The changing world religion map : sacred places, identities, practices and politics
BL80.3 .C485 V.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The changing world religion map : sacred places, identities, practices and politics
BL80.3 .C485 V.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The changing world religion map : sacred places, identities, practices and politics
BL80.3 .C485 V.5
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The early reader in children's literature and culture : theorizing books for beginning readers
PE1119.A3 E37 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Handbook of interior design
NA2850 .H36 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The Routledge handbook of world Englishes
PE1066 .R68 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Understanding new media
HM851 .S54 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กฎหมายสื่อสารมวลชน : การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและชื่อเสียงเกียรติคุณ
KPT3482 .บ73 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


กลยุทธ์ฟื้นวัดคืนธรรมนำเมือง
BQ5160.ท9 ก45 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กาพย์ผาแดงนางไอ่
PL4208.9.ต6 อ655 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การก่อรูปของเศรษฐกิจก่อนระบบทุนนิยม = Pre-capitalist economic formations
HB501 .ม62 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การจำลองการใช้พลังงานของอาคารโดยใช้โปรแกรม EnergyPlus และ OpenStudio
TH2235 .ป45 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การต่อเติมบ้าน : เตรียมตัวและลงมือต่อเติมบ้านอย่างถูกวิธี
TH4817 .ศ625 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์
JA86 .ว64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา
LA1221 .ก643 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การศึกษาแนวคิดการออกแบบทางผังเมืองเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแนวทางในการลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองในเขตเมืองเชียงใหม่
HT178.ท92ช9 ส73 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การันตี...สำเร็จ พูดอังกฤษได้ใน 1 เดือน
PE1139 .ส43 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ขอบคุณที่ไม่เพอร์เฟกต์
BF637.ช6 อ73 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์การเมือง หลัง 2475 ผ่านสถาปัตยกรรม "อำนาจ"
NA2543.ป46 ช64 2548
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คลองท่อม จักรพรรดิลูกปัด = The emperor of the beads
NK3650.5.ท92ก3 ค45 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


คู่มือสื่อมวลชน : งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560
DS586.8 .ค76 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม
DS578.6 .ล66 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จากจักรพรรดิสู่สามัญชน : อัตชีวประวัติ ของ อั้ยชิง เจี่ยวหรอ ฟู่อี้ จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิง = From emperor to citizen : the autobiography of Aisin-Gioro Puyi
DS734.9.อ64 อ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจสุขภาพบ้านก่อนรับโอน
TH4813 .ว636 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ตำนานฟาโรห์จอมราชันแห่งอียิปต์โบราณ = Pharaohs great kings of the Nile
DT87.5 .ณ63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตำรับริมน้ำ อาหารไทย ณ จักรพงษ์วิลล่า
TX724.5.ท9 ต645 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = Political theory & international relations
JZ1305 .ว645 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทำไมควรอ่าน คาร์ล มาร์กซ์ : บทวิพากษ์เศรษฐศาสตร์การเมืองแรงงานรับจ้างและทุน = Karl Marx
HX39.5 .ว63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ธนบุรีในมิติประวัติศาสตร์ : การเมือง การศาสนา การต่างประเทศ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี
PL4209.1 .ธ33 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นานาชาติในแผ่นดินอยุธยา ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สยามกับตะวันตก .
DS575.45.ก1 ภ635 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทรรศการผลงานสะสม "กลับบ้าน" : นิทรรศการเดินทางแห่งงานศิลป์ กลับคืนสู่เมืองไทย = A Jouney to homeland : a record on the inbound journey of art all the way to Thailand
Ex N5285.ท92ท75 ท74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นโยบายในโลกอนาคต : ความเชื่อมโยงในทางปฏิบัติ ช่องว่างในทางทฤษฎี
H97 .ธ35 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


บางลำพูล้ำค่า : ตลาดร้านค้าและสถานที่เก่าแก่ที่ควรเก็บรักษา = Banglumpoo Lumka : a priceless historic place in Bangkok
DS589.ก4 บ624 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุรุษเรืองนาม
PL4205 .บ77 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านเล็กจัดให้ใหญ่
NK2110 .ล74 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์อาวุธ = A history of weapons
U800 .อ95 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ฝรั่งเศส = France
PZ90.ท9 ร67ฝ45 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
ส DS586.8 .ศ644 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระพุทธรูป : คติการสร้างและพิธีกรรมจากเอกสารโบราณเมืองพะเยา
BQ5125.พ4 พ66 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระมหาธรรมราชาลิไทย : ปฐมมหาธรรมราชาแห่งอาณาจักรสุโขทัย
DS577.8 .ธ64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พระสมเด็จบางขุนพรหม (ที่หายไป)
BQ5075.พ4 ว64 2559 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พลเมืองกับสังคมประชาธิปไตย
JQ1745 .ธ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ
BQ266 .ศ56 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาษาอังกฤษ : มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ
PE3502.ท9 พ25 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


มาบูไฮ 36 ปี แห่งความทรงจำ
LC3501.ท9 ม64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580
U163 น624 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ยโสธราพิมพานางแก้วคู่บารมี
BQ4570.ส3 ย95 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รหัส (น็อน) ไบนารีสำหรับการสื่อสารดิจิทัล = (Non) binary codes for digital communications
TK5102.92 .อ75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ
BQ4570.ก65 ส745 2561 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของแหล่งโบราณคดีจังหวัดนครราชสีมาตามทะเบียนโบราณสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
S589.น3 ร64 2558 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของแหล่งโบราณคดีจังหวัดนครราชสีมาตามทะเบียนโบราณสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
DS589.น3 ร64 2558 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง : สุนทรียภาพแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
NK9778.7.ก1 ภ72 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ลูกปัดและเครื่องประดับโบราณ = Pre-history ornament & beads in Thailand
NK3650 .ธ534 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วาดท่าโพสแบบจัดเต็ม
NC1709.อ75 ว635 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ว่าด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ = On critical discourse analysis
P302 .ส64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สงครามกลางเมืองอเมริกา = The American civil war
E467 .จ72 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร
DS586.5.ท75 ศ655 2561 c.5
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สร้างตัว กลับหัวคิด
HF5386 .ป465 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สัตหีบไม่มีเขตทรงสงวนที่ราษฎรต้องขออนุญาตจับจองจากกองทัพเรือ
HD890.55.ฮ9ช4 พ95 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สุโขทัยมรดกโลกมหัศจรรย์.
DS589.ส72 ท73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


หุ่นยนต์ผงาด : เทคโนโลยีและภัยแห่งอนาคตที่ไร้งาน = Rise of the robots : technology and the threat of a jobless future
HD6331 .ฟ55 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อมตะเพลงและดนตรีของพ่อ
M1825.ท9 พ66 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อยุธยา : พลิกอดีต มุมมองใหม่
DS589.พ2 ก64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อาหาร วัฒนธรรม สุขภาพ
TX353 .ท56 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...


อิคิไก : ความหมายของการมีชีวิตอยู่ = The Little book of Ikigai
BJ1594.5.ท9 ม94 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฮารูกิ มูราคามิ ไปพบ ฮายาโอะ คาวาอิ = Haruki Murakami goes to meet Hayao Kawai
PL856.ม74 ฮ46 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เข้าใจจิบลิ
PN1997.5 .อ46 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เงียบ = Silence : in the age of noise
BJ1499.ง84 ค74 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เจาะตำนานยิวคนของพระเจ้าผู้พลิกชะตาโลก
DS117 .จ76 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ
LB1050 .ส37 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เบญจภาคีพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมและพระผงสุพรรณ
BQ5075.พ4 พ65 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสมา สีมา : ใบสีมาสมัยกรุงเทพ
N8193.3.ส74 พ66 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เสรีนิยมกับประชาธิปไตย = Liberalism and democracy
JC423 .บ53 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แกะดำนำเที่ยว
G153.4 .ป45 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แจ๊ค หม่า รองเท้ากังฟูกับหลักคิดในการทำธุรกิจ
HD30.28 .ห53 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์แห่งสยาม ตอน "ลวดลายสมัยสุโขทัย"
NA3578.7.ก1 บ833 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


แสงแห่งแผ่นดิน : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ส DS586.8 ส82 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โบราณคดีสำหรับเยาวชน เล่ม 2 : ยุคสมัยทางโบราณคดี
CC165 .บ9462 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ไก่กับวิถีชีวิตคนล้านนา
SF488.ท9 อ46 2552
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัย = Beyond ordinary living vernacular architecture
NA21 .ง64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ไอแซก นิวตัน = Isaac Newton
QC16.น66 ก74 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...