แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2560

Abstract painting : a celebration of contemporary art
ND196.A2 A27 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Coffee shops with specific themes
NK2195.R4 M47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Collagraphs and mixed-media printmaking
NE2232 .H37 2005
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Collecting the new : museums and contemporary art
N6486 .C645 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Colour hunting : how colour influences what we buy, make and fee
NK1548 .C655 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Come to my town! : effective designs to promote local communities
NC997 .C654 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Concepts in urban transportation planning : the quest for mobility, sustainability and quality of life
HE305 .W65 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Conservation for cities : how to plan and build natural infrastructure
HT166 .M335 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Designing high-density cities for social and environmental sustainability
HT166 .D47 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Drawing architecture and the urban
NA2700 .J34 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Essais sur la peinture ; salos de 1759, 1761, 1763
ND1130 .D54 1984
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Exhibiting architecture : a paradox?
NA2500 .E94 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Fantastic illustration 2
NC825.F25 F35 v.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Gayatri Chakravorty Spivak
HV479.S65 M67 2009
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Graphic design in urban environments
HM1206 .H375 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Graphic design thinking : beyond brainstorming
NC997 .G746 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Handbook of biophilic city planning and design
HT166 .B43 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


International valuation standards : a guide to the valuation of real property assets
HG4028.V3 P36 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Landscapes of modern architecture : Wright, Mies, Neutra, Aalto, Barragán
NA2542.35 .T74 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Learning from Delhi : practising architecture in urban India
NA1502 .P65 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Learning from the Japanese city : looking East in urban design
NA1550 .S528 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Linocut : for artists and designers
NE1330 .M67 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Making woodblock prints
NE1225 .C44 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Modern printmaking : a guide to traditional and digital techniques
NE850 .C68 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

New structural packaging : gold
NC1002.P33 G35 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Non-toxic printmaking
NE850 .G73 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

One place after another : site-specific art and locational identity
N6490 .K93 2004
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Oriental interiors : design, identity, space
NK2113 .O75 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Pattern and ornament in the arts of India
NK1476.A1 W55 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Phenomena : art of Asura
N7433.8 .P48 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Post-digital printmaking : CNC, traditional and hybrid techniques
NE850 .C38 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Practical mixed-media printmaking
NE850 .R55 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Practice-based design research
NK1110 .P73 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Printmaking : a complete guide to materials & processes
NE850 .F53 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Printmaking unleashed : more than 50 techniques for expressive mark making
NE850 .B38 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Retro & vintage design
NK1510 .H39 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Rhetoric of logos : a primer for visual language
NC1002.L63 H45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Salons. III, Ruines et paysages : Salons de 1767
N6846 .D54 1995
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Sequel to suburbia : glimpses of America's post-suburban future
HT352.U6 P44 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sketch Karim : artworks of Karim Rashid
NK1412.R37 A4 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Style tribes : the fashion of subcultures
GT511 .Y68 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sustainable cities : assessing the performance and practice of urban environments
HT166 .S94 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Sustainable design : a critical guide
NK1520 .B475 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Takashi Murakami : the octopus eats its own leg
N7359.M87 A4 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Tatsuo Miyajima : connect with everything
N7359.M58 A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The anatomy of colour : the story of heritage paints and pigments
NK2115.5.C6 B37 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The art of folding : creative forms in design and architecture
N8217.F615 T74 2012 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The designer's dictionary of colour
NK1548 .A33 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The encyclopedia of printmaking techniques
NE850 .M36 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The environmental design pocketbook
NA2542.36 .P45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The modern urban landscape 1880 to the present
HT166 .R452 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The printmaker's art : a guide to the processes used by artists from the Renaissance to the present day
NE430 .B76 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The printmaking bible : the complete guide to materials and techniques
NE850 .D37 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The twenty first century art book
N6497 .G75 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The world atlas of tattoo
GT2345 .F75 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Universal design for learning : theory and practice
LB1031 .M49 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Unscrolled : reframing tradition in Chinese contemporary art
N7345.6 .U57 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Urban design : a typology of procedures and products
NA9031 .L36 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Urban design thinking : a conceptual toolkit
HT166 .D675 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Urban disaster resilience : new dimensions from international practice in the built environment
HT166 .U73 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Urban theory : new critical perspectives
HT151 .U735 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


รัตนโกสินทร์ที่ไม่เคยเห็น : ข้อมูลใหม่จากแผนที่และจิตรกรรมฝาผนัง
NA1521 .ช6447 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : รวมบทความทางวิชาการในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
NA7435.ก1 ว65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...