แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

100 classic graphic design journals
NC997.A1 H45 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

100 ideas that changed graphic design
NC998 .H452 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

100 ideas that changed photography
TR15 .M37 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

101 design methods : a structured approach for driving innovation in your organization
HD45 .K85 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...


50 years of urban planning in Singapore
HT169.S55 H46 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A companion to museum studies
AM7 .C65 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Adaptive planning for resilient coastal waterfronts : linking flood risk reduction with urban development in Rotterdam and New York City
HT170 .V44 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Advances in construction ICT and e-business
HD9715.A2 A365 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Annual of space design in Japan : displays, signs & commercial spaces
HF5845 .A66 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Asia Pacific Interior Design Awards : retail + exhibition.
NK2195.S89 A82 v.22, pt.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Asia Pacific Interior Design Awards : retail + exhibition.
NK2195.S89 A82 v.22, pt.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Civilizing rituals : inside public art museums
N430 .D84 1995
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Colour : a workshop for artists and designers
ND1489 .H67 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Concept code : how to create meaningful concepts
HF5415.13 .C74 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Creative advertising : an Introduction
HF5823 .S67 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Creative thinker's exercise book
BF408 .N535 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Design a better business : new tools, skills and mindset for strategy and innovation
HD30.28 .P54 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Designing, developing, and facilitating smart cities : urban design to IoT solutions
HT166 .D463 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Different brains, different approaches : successful neuro advertising for male and female
HF5822 .V36 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dynamic identities : how to create a living brand
NC1002.L63 N47 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Environmental management
GE300 .S37 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Environmental management : critical thinking and emerging practices
GE300 .M85 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Financial feasibility studies for property development : theory and practice
HD1390 .H37 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Geo-Design : advances in bridging geo-information technology, urban planning and landscape architecture
NA2543.T43 G43 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Graphic design visionaries
NC999.2 .R63 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Happening : design for events.
GT3405 .H36 2017 v.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


How to research trends
CB158 .D73 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Introducing property valuation
HF5681.V3 B55 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Karl Blossfeldt : masterworks
TR724 .B56 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Lean and agile project management : how to make any project better, faster, and more cost effective
HD69.P75 V365 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Methods & theories of art history
N85 .D25 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Modern East Asia : an integrated history
DS511 .L56 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Modern urban and regional economics
HT321 .M33 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Museum display design
AM151 .M87 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Museum making : narratives, architectures, exhibitions
NA6690 .M86 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Occidentalism : modernity and subjectivity
B831.2 .V45 2000
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Project management absolute beginner's guide
HD69.P75 H67 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Project management for experienced project managers
HD69.P75 A45 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Property development : appraisal and finance
HG4521 .I77 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Property valuation techniques
HD1387 .I86 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Read this if you want to be instagram famous
TR267.5.I57 R43 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Rethinking project management : an organisational perspective
HD69.P75 A54 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sapiens : a brief history of humankind
CB113.H4 H37 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Space-time design of the public city
HT166 .S675 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Sustainable urban supply chain management
HT166 .A74 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Temporary architecture
NA8480 .B35 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art museum from Boullee to Bilbao
N410 .M34 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of museum exhibitions : how story and imagination create aesthetic experiences
AM7 .B43 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The environmental planning handbook for sustainable communities and regions
GE180 .D35 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The future of the suburban city : lessons from sustaining Phoenix
HT168.P46 G36 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The manual of strategic planning for cultural organizations : a guide for museums, performing arts, science centers, public gardens, heritage sites, libraries, archives, and zoos
AM121 .L68 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The people, place, and space reader
HM861 .P46 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The perception of the environment : essays on livelihood, dwelling and skill
GN33 .I543 2000
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The photographic work of Robin Broadbent
TR655 .B745 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The secret of the highly creative thinker : how to make connections others don't /
LB1062 .N54 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The short story of art : a pocket guide to key movements, works, themes & techniques
N5300 .H635 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Urban climate design : improving thermal comfort Dutch neighbourhoods
NA2541 .K54 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Urban planning and everyday urbanisation : acase study on Bahir Dar, Ethiopia
HT169.E82B34 A66 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Urban resilience : planning for risk, crisis and uncertainty
HV553 .C63 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Urban squares as places, links and displays : successes and failures
NA9070 .L36 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Urban studies and transformation
HT166 .U743 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Urbane transformations landschaften = Urban landscape transformation
HT166 .U737 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Values in landscape architecture and environmental design : finding center in theory and practice
SB472 .V35 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Visual arts practice and affect : place, materiality and embodied knowing
N71 .V576 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย = Introduction to Thai language
PL4158 .ส745 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เชียงใหม่ 60 รอบนักษัตร : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต= Chiang Mai at the 60th anniversary of the zodiac cycle : its past, present and furture
DS589.ช96 ส45 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเทือง เอมเจริญ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ตำนานชีวิตและสังคม
ExND1023.ป43 A4 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เปิดมิติเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ = In revealing modern Thai architectural identity
NA1521 .ว6445 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วาดการ์ตูนง่ายๆ ภายในเล่มเดียว
NC1320 .จ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิจิตรกิตติการ
CT1548.ว68 อ44 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิจิตรวรรณนา
CT1548.ว68 อ445 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อัตชีวประวัติ : เหลียวหลัง แลหน้า
CT1548.ป52 ป548 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...