แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2559

10 คำถามที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับศิลปะ
N69.3.ท9 ส73 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

100 masterpieces in detail
ND1145 .H34 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

102 องค์กรหลากสุข
HD58.8 .จ73 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

60th anniversary diplomatic
DS575.5.S72 C44 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


A man called Puey
CT1548.ป52 ว63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Art exhibition by instuctors of Painting
Ex N7321 .ศ6327 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bali : sustainable visions
NA2542.36 .G56 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Catalogue Mekong Museum Pieces
GN36.ท9 ม87 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Elements of spacemaking
NA2760 .P35 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...Jewelry by Suzanne Belperron
NK7398.B43 C67 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Last time in Japan คิดถึงญี่ปุ่นจัง
DS821 .พ64 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Lopburi and Thavaravadi sculptures
N8193.2 .S645 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


My home home sweet home
NK2110 .ม642 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Piero Fornasetti
NK1452.Z9F67 P54 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

SMEs ตีตลาดโลก
HD2346.ท9 ศ65 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The art of impossible
NK1454.Z9 B36 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The fundamentals of interior architecture
NA2850 .C65 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Tokyo character cafe
DS896.38 .ว75 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Trade fair design annual 2002/2003
T396.5 .M675 2015/16
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Visual Merchandising
NK2195.S89 M67 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
CC135 .ก64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดดอกไม้แบบมีสไตล์
SB449 .จ64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การเมืองในการทหารไทยในสมัยรัชกาลที่ 6
DS582.6 .ท73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การสร้างเครื่องคชาภรณ์
SF401.ช6 ศ64 2550
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แขกรับเชิญ
DS421 .น63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โขนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
GV1703.ท9 ข94 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คนไทย : บุคคลสำคัญของโลก
CT1546 .ว66 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ครัวคู่บ้าน
NK2117.K5 ศ74 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน
TK5105.59 .ค74 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

งานจักสานของเล่นเด็กไทยในอดีต
TT174 .ว65 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้
DS588.ต9 ม225 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


จีนกับสังคม
DS706 .จ74 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จุลินทรีย์แห่งความสำเร็จ
BF637.ส6 น25 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าฟ้าแห่งอาทิตย์อัสดง ความทรงจำจากรัฐฉาน
DS530.8.ฉ6 ค55 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชีวิตต่อสู้ของวินสตัน เชอร์ชิล
DS566.9.ช7 บ94 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในพระราชพิธีโสกันต์
อ DS568 .ท46 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทักษะวัฒนธรรมชาวเล
DS570.ช67 ท62 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นักเลงตาลบ้านหนองศาลา
SB317.ต6 ศ65 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
DD240 .ภ63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


บ้าน นิทรรศการศิลปะ
Ex ND1023.ป439 A4 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เบื้องลึกเบื้องหลังในพระราชบันทึก
DS582.6 .ว425 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โบราณคดีในประเทศไทย
DS567 .พ632 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
N7321 .ศ666 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ปริศนาชายแดนใต้สู่ทางออกอย่างยั่งยืน
DS588.ต8 ภ755 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ
DS582 .ส63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผ้าทอผืนสุดท้าย
HN700.55.ฮ9พ6 ศ65 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้โดยสารโปรดทราบ
HD8039.อ84 พ74 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พม่าในหน้าประวัติศาสตร์
DS528.5 .ก74 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระคเณศ
BL1225.พ66 อ38 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
N8193.2 .พ445 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
DS578.4 .ร63
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พลเมืองไทย
JC599.ท9 พ44 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พลังความคิดทัศนศิลป์และศิลปศึกษา
N69.3.ท9 อ642 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มนต์เสน่ห์ชนเผ่า
DS569 .ช64 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...


มรดกพื้นถิ่น
GN316 .บ72 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มองผ่านเลนส์เพศภาวะและความหลากหลาย
HQ1750.55 .ก465 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มุสลิมบนเส้นทางสู่เสถียรภาพความมั่นคง
BP63.อ72 ม75 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ร.ศ. ๑๖๐ ไขรหัสลับเสรีไทยที่ศาลายา
DS589.น2 ร15 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


รายงานฉบับสมบูรณ์ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์
DS673.ส54 ฑ46 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ราษฎรสามัญ หลังวันปฏิวัติ 2475
JQ1749.ก15 ศ46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รูปแบบสันนิษฐานพระราชวังจันทน์
DS578.4 .ส63
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วิวัฒนาการกษาปณ์ไทยจากอาณาจักรโบราณ
HG1250.55 .ร34 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมจีน
HC427 .ย75 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย
DS586 .ส36 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สถาปัตยกรรมพันธุ์ใหม่
NA682.พ94 ด75 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สมุดภาพลายรดน้ำ
NK9900.7.ท9 ส65 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สวางคบุรีศรีคุ้งตะเภา
DS579.1 .ธ64 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สัมผัสเมืองเก่าบอกเล่าเชียงแสน
DS589.ช8 ศ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สาดน้ำสงกรานต์วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย
GT4872 .ส63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
DS489 .ก45 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สึนามิ : คลื่นแห่งการปฏิรูป
GC220.4.ท9 ส632 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
KPT2483 .ส42 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือภาพวาดสีน้ำภูเก็ต
DS589.ภ7 พ45 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ห้องน้ำ : bathroom design & ideas
NK2117.B33 ห522 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หาวห่าว Marketing
HF5548.325.จ6 ว44 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ไหว้สมเด็จครูนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม
อ DS582.54.น46 ห96 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อาหารที่เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
GT2853.ท9 ศ64 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


อินโดนีเซียหมู่เกาะเครื่องเทศ
DS634 .ก74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
SB484.ท9 ค74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกสอนวิธีคิด
LD2160 .ห75 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...