แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

84 พรรษา ราชาผู้พิทักษ์
ส DS586.8 ส653 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Limology ชายแดนศึกษา
JC323 .จ62 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Metric handbook : planning and design data
TH2031 .M47 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Park and write : จดแล้วจร
D923 .ช33 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Post-Impressionists
N6465.P6 R38 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Steal like an artist : 10 things nobody told you about being creative
BF408 K57 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The design thinking playbook
T49.5 .L49 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The eco-home design guide : principles and practice for new-build and retrofit
TH4812 D385 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้นด้วย PHP & MySQL
QA76.73.P23 .ว64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ
N72.ส6 ศ64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง
AM111 .ก64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คิดสร้างสรรค์ : สอนและสร้างได้อย่างไร
BF408 ค63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เครื่องโขน
ส PN2067 .ค48 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จะเป็นนักจัดสวน
SB472.45 .อ84 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ตุลามหาราช
ส DS586.1 พ883 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทำเนียบพระพุทธไสยาสน์ในเขตภาคตะวันออก
อ BQ5125.พ4 ศ652 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า
QA76.9.ข54 อ54 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระเจ้าปราสาททองกษัตริย์นักสู้
DS578.5 .ว64 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ
B131 .ส725 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เมื่อหัวว่างจึงสร้างสรรค์
HF5415 ก57 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม
TH1611 ร54 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รัฐสยามกับการจัดการธรรมชาติ
SB950.3.ท9 ท65 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วรรณคดีศึกษา : จากพื้นผิว ถึงโครงสร้าง สู่อุดมการณ์
PN71.ท9 ส75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ว่าด้วยความสุข
BF575.ส73 ธ37 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สะสมไว้ ใช้เล่าเรื่อง
ส DS586.5.ท75 .ส65 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...