แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

(เริ่ม) สตาร์ทอัพยังไงไม่ให้พัง = The first mile
HF5415.153 .อ85 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

70 ปี ครองราชย์ 70 ภาพประวัติศาสตร์ในรัชสมัย
ส DS586.8 .จ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Autonomia : ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุและการปฏิวัติของส่วนรวม
HB501 .ก75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Beautiful kitchen = ครัวสวยทุกมุมมอง
NK2117.K5 อ84 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Ghibli story : everything about studio Ghibli
NC1766.ญ6 ก75 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Gladiator คู่มือนักรบโบราณ
GV35 .ม63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

International Conference on Communication, Conflicts and Peace Processes : Landscape of Knowledge from Asia and the Deep South of Thailand : 21 - 22 August 2014
HM1126 .I57 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Knight คู่มือนักรบยุคกลาง = Knight : the medieval warrior's manual
CR4513 .พ74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Legionary คู่มือทหารโรมัน
U35 .ม63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Love at 1st ไซร้
PE1131 .ค36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

National geographic 125 years : ภาพถ่ายในตำนาน การผจญภัย การสำรวจ และการค้นพบที่เปลี่ยนโลก
G3.น75 จ73 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Professtional Guide After Effects CC คู่มือฉบับสมบูรณ์
T385 .อ655 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Samurai คู่มือนักรบญี่ปุ่น
DS827.ซ6 ท77 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Spain's great time : เทใจให้สเปน
DP43.2 .ว65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The Nerd of microsoft
PL4209.4.ส94 ด73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Viking คู่มือนักรบชาวนอร์ส
BL860 .ฮ74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กีรติฉายาลักษณ์ = Queen Sirikit's gracious images
ส DS586.5.ส66 อ74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ข้ามขอบฟ้าความคิด
PL4208.4 .ข64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ = Data warehouse for modern data management
QA76.9.D37 ร63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ 9
DS586.8 .ธ235 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คำตอบ
AG196.ท9 ด52 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คู่มือการจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
DS567 .ค745 2552
รายละเอียดเพิ่มเติม...


คู่มือใช้งาน Windows 10 ฉบับสมบูรณ์
QA76.76.W56 ส733 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิตวิทยารู้เขารู้เรามองคนทะลุถึงกระดูก
BF199 .ย63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จีน-ไทยผูกพันฉันพี่น้อง = [Zhong tai shouzu qing]
DS570.จ6 ส44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
JQ1741.ก1 จ74 2558-59
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เจ้าพระยา
PL4209.1.ป427 จ75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชาติพันธุ์รังนกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Birds' nests, business, and ethnicity in Southeast Asia
HD9438.ร62 ก75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน
HD62.5 .ก644 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดั่งสลักและขัดเงา : หนังสือรวบรวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
PL4208.4 .ด62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ตำนานเทพเจ้าไวกิ้ง = Viking mythology history
BL860 .ค56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย
N7485.ท9 ท44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ท่ามกลางประชาชน : เรื่องเล็กๆ ในรัชสมัยอันยิ่งใหญ่
DS586.8 .ว633 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทำไมแฮมเบอร์เกอร์จึงไม่มีแฮม
PE1449 .ช62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


นานาสารพัดกล้วย
SB379.ก4 น63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นินทาลูกเพจ
PL4208.4 .น66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม = Introducing Poststructuralism
B841.4 .ช96 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บรมครู : ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์
TR655 .บ44 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...


บ้านและสวนฉบับพิเศษ : living/Asean green stay
NK2110 .บ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์จีน = History of China
DS735 .ร24 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปัญญางานจัดการตน = Managing oneself
BF637.ส6 ด46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผักสวนครัวรั้วกินได้
SB320.9 .ผ625 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ผ้าทอในวิถีชีวิตไทย-ไท
GT1520 .ผ63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้วางหัวใจไว้ตรงหน้า
PL4209.4.ส23 ผ75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้หญิงอยุธยา
PL4209.4.บ66 ผ75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พม่าพักรัก = Lost in Myanmar
DS527.7 .ร36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พระพุทธเจ้าสอน ซุนวูคิด พระเจ้าตากทำ
BQ4040 .น13 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
BQ4570.ส62 ป46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โพ้นพรมแดนความรู้
PL4208.4 .พ93 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภูมิรัฐศาสตร์ : ความรู้ฉบับพกพา
JC319 .ด55 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


มุกจนานุกรม = Gagtionary
PN6222.ท9 ม73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ใช้พระอาทิตย์ดวงเดียวกัน
PL4209.1.พ48 ม94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฏีสู่ภาคปฏิบัติ
H62 .ว36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โรมโบราณใน 30 วินาที = 30-Second Ancient Rome : the 50 most important achievements of a timeless civilization, each explained in half a minute
DG77 .ร94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ลมหายใจสุดท้าย : สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเมืองเชียงตุง เมืองลา และเมืองม้า
NA6012 .ท73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ลืมตาอ้าปาก จาก "ชาวนา" สู่ "ผู้ประกอบการ"
HN700.55.ก8 อ44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โลกใบเล็ก
PL4209.1.พ464 ล92 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัสดุนิยม : เรื่องราวชวนทึ่งของสารพันวัตถุเปลี่ยนโลก
TA403.2 .ม65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วารสารตำรวจฉบับพิเศษ ปีที่ 52 ฉบับที่ 449 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559
ส DS586.8 .ต655 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารหน้าจั่ว : ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 30 (มกราคม-ธันวาคม 2559) : สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมชุมชน กลุ่มชนชาติพันธุ์ผู้พูดภาษาตระกูลไท
NA6.ท9 ศ67 2559 ล.31
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิชาสร้างธุรกิจฉบับ MIT
HD62.5 .อ74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิธีการสอนคนแบบ Harvard MBA = Harvard MBA inside story
HF1134.ฮ64 อ94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วินทร์-วินทร์ situation
PL4209.4.ว65 ว64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วีรบุรุษไพร่ชวา : รัฐมุสลิมสภานักบุญและผู้มีกำเนิดจากไส้เดือนดิน = A Javaness subaltern hero : Muslim states, council of saints, and the earthworm sage
BP170.3 .ท56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปะร่วมสมัยของไทยในประชาคมอาเซียน = Thai contemporary art in ASEAN community
N7311 .ศ665 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สถาบันพระมหากษัตริย์กับอนาคตของประเทศไทย
JC389 .ส75 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5
CR791.ป46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดแผนที่โลกของกาแฟ : เปิดโลกกาแฟจากแหล่งปลูกทั่วโลก สายพันธุ์ การคั่ว การชงหลากวิธี จนเป็นกาแฟถ้วยโปรด = The world atlas of coffee
TX415 .ฮ54 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดแผนที่โลกของชา = World atlas of tea
GT2905 .ส463 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
MT90 .ณ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สายธารแห่งรอยอดีต : ประวัติศาสตร์พม่าในมุมมองของข้าพเจ้า
DS528.5 .ถ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ไหว้สมเด็จครูนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ท้องพระโรงวังท่าพระ
DS582.54.น46 ห96 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ๋อ! มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
AC159 .จ752 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป = Way to be minimalist
TX301 .ซ62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


อารมณ์ช่วงนี้เป็นยังไงมีความสุขดีมั้ย
PL4209.4.ท57 อ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แอดเวนเจอร์ออฟเมอฤดี ฉบับ Paris syndrome
DC33.8 .ค63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฮาเบอร์มาส : มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ = Habermas : a very short introduction
B3258.ฮ63 ฟ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...