แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
JQ1746.ฮ3ศธ8 ศ655 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

150 best interior design Ideas
NK2110 .Z47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

18th-century fashion in detail
GT585 .N67 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...


A guide to visual presentation
T353 .R89 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A people's history of the United States
E178 Z56 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

All the buildings*in Paris : *that i've drawn so far
NC825.B8 H35 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Alternate moderns : the half-timbered architecture of HSH Prince
NA1521 .C475 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Alvar Aalto 1898-1976 : paradise for the man in the street
NA1455.F53 A32L35 2015 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

An anthology of decorated papers : a sourcebook for designers
NK8553 .M37 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Basic english grammar
PE1128 .A93 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Beyond art fundamentals : a guide to emotion, mood, and storytelling for artists
NX650.E46 B49 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Camo mania : new disruptive patterns in design
N72.C36 C34 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Carvings, casts & collectors : the art of Renaissance sculpture
NB190 .C37 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Colour : banish beige, boost colour, transform your home
NK2115.5.C6 A385 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Competition panels and diagrams : construction and design manual
NA2335 .H67 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Container & prefab homes : eco-friendly architecture
NA7145 .C65 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


David Adjaye : constructed narratives
NA997.A35 A4 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Design of the 20th century
NK1390 .F547 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Elements of spacemaking
NA2760 .P35 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


English for Airline Personnel
PE1116.F55 P48 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

English vocabulary in use : advanced
PE1449 .M32 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Essays on architecture : the nation newspaper 2013-2016
NA680 .E87 2013-16
รายละเอียดเพิ่มเติม...


From reading to writing
PE1128 .F445 V.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Gardens of Paris sketchbook
SB466.F82P37 M65 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Gestaltet im Auftrag von ... : Gespräche über Graphikdesign
NC998.4 .G478 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Gio Ponti, 1891-1979 : master of lightness
NA1123.P63 R63 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Green architecture
NA2542.36 .G735 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Green city spaces : urban landscape architecture
SB472.7 .U45 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Innovation by design : how any organization can leverage design thinking to produce change,
HD58.8 .L63 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...


L'art en Thailande : manuel d'etudiant de francais
N7321 .S82 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Living modern : the sourcebook of contemporary interiors
NK2110 .P68 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Longman academic writing series, level 3 : paragraphs to essays
PE1408 .O824 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Longman academic writing series, level 5 : essays to research papers
PE1478 .M48 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mad about the house : how to decorate your home with style
NK2110 .W37 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Modernists & mavericks : Bacon, Freud, Hockney & the London painters
ND470 .G39 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Norton guide to teaching music theory
MT1 .N67 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Palais Batthyany-StrattmannPalais Trauttmansdorff zwei Wiener Palais, Geschichte und Gegenwart
NA7721.V6 P35 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Paris : the architecture guide
NA1050 .U44 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Pierre-Joseph Redouté : the book of flowers = das Buch der Blumen = le livre des fleurs
QK98.183.R43 L34 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Provence sketchbook
DC611.P958 M65 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Read this if you want to be a great writer
PN3355 .R35 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Reading art : art for book lovers
ND1460.B66 T75 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Renovate innovate : reclaimed and upcycled homes
NA7117.5 .E38 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Santiago Calatrava : architect, engineer, artist
NA1313.C35 J64 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Small talk Bangkok : what makes a city a good place for everyone?
HT169.T52B3 S63 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Southeast Asia : past and present
DS510.7 S37 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Spatial strategies for interior design
NA2850 .H54 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sustainable architecture
NA2542.36 .S87 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Thai and Korea contemporary art
Ex N5085.B3 G84 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Thai cinema : the complete guide
PN1993.5.T4 T53 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The Best of Lensculture Vol.1
TR655 .B47 V.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The elements of style
PE1408 .S78 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The golden lands : Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand & Vietnam
NA6011 .L35 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The Kinfolk home : interiors for slow living
NK2113 .W535 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The most beautiful hotels in the world
NK2195.H6 M67 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The new creative home : London style
NK2044.L6 C56 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...


This is Frank Lloyd Wright
NA737.W7 V65 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Victor Horta : the architect of art nouveau
NA1173.H67 D47 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Washington : scenes from a capital city
NA735.W3 C54 2003
รายละเอียดเพิ่มเติม...


กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ
TR179 .ก64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การเขียนแบบทัศนียภาพพื้นฐานการเขียนแบบ (ฉบับปรับปรุง) = Perspective drawing
NC750 .น635 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดการเอกสารและข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง
PL4191 .ป63 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การแปรและการเปลี่ยนแปลงเสียงในภาษาไทยโซ่ง
PL4119.4 ส43 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การพัฒนาหลักสูตรของภาษากลุ่มชาติพันธุ์ สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
PL4191 .ช63 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การศึกษากระเบื้องมุงหลังคาและบราลีดินเผาสถาปัตยกรรมเขมรโบราณในประเทศไทย
NA1521 .ก64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กึ่ง-สำเร็จ-รูป: นิทรรศการวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556
Ex N7321 .น63445 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ข้อคิดจากวรรณคดี
PN81 .อ65 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความลี้ลับของเวลา : ถอดปริศนาแห่งเวลาในสายตาควอนตัมฟิสิกส์ = The Order of Time
QC173.59.ก64 ร94 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เคล็ดกลอน เคล็ดแห่งอหังการ
PL4206 .อ635 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการศิลปินรักษ์พรรณไม้ในโครงการพระราชดำริ
ND2300 .ค64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะเมื่อเยือนถิ่นศิลปกรรมโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2561
Ex N7321 .ค943 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จดหมายเหตุระยะทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ของสักขี ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พระพุทธศักราช 2460
DS588.ต9 จ35 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย = From village to early state : the transformation of culture in our land
ส GN855.ท9 จ62 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เฉลิมฟิล์มกระจกฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก = Celebrating the National Glass Plate Negatives Registered as UNESCO memory of the world
ส DS571 .ฉ84 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ถังซำจั๋ง : จดหมายเหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง
BQ990.ถ6 ซ65 2549
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 16 = 16th Panasonic contemporary painting exhibition
Ex ND1021 .ซ65 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...


นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร
PL4209.อ64 น63 2561 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร
PL4209.อ64 น63 2561 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร
PL4209.อ64 น63 2561 ล.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับเหตุแผ่นดินไหว = Architecture guidelines for earthquake
TA658.44 .น83 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


บ้านไม้เรือนไทย : บ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้ในประเทศไทย
NA7435.ก1 ส73 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โบราณคดีอินเดียยุคก่อนประวัติศาสตร์
DS425 .ว63 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์ความลับ : ความคิดทางการเมืองจากยุคโบราณถึงสมัยใหม่
JA71 .ว66 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผลงานจิตกรรมไทยร่วมสมัยของสมยศ ไตรเสนีย์ = Thai contemporary art by Somyos Trisanee
ส ND1023.ส44 A4
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ 5
DS582.5 .จ746 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่าเมื่อ พ.ศ. 2451
DS582.52 .จ74 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ
ส N8193.2 .พ73 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภูมิปัญญาอัตลักษณ์และเรื่องเล่าในวรรณกรรมเมืองศรีสะเกษ
DS589.ศ5 ช63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เมืองโบราณอู่ทอง : รายงานสรุปผลการขุดศึกษาโบราณสถานที่เนินพลับพลาปี 2560
DS567.85.ส73 ส454 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ย่านข้าหลวงเดิม บางขุนเทียน : เส้นทางคลองประวัติศาสตร์ฝั่งทะเลทวารวดี กรุงเทพฯ
DS589.ก46 ย64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. และกาพย์กลอน "ความเปลี่ยนแปลง"
PL4209.1.อ63 ร7 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. และกาพย์กลอน "ความเปลี่ยนแปลง"
PL4209.1.อ63 ร7 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง
DS567 .ม22 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัฒนธรรมไทยโซ่ง : ภาพสะท้อนผ่านเพลงขับสายแปง
ML345.ท97น2 พ62 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัตถุชิ้นเอกในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. เล่ม 2
NK1055.ก1 ย76 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย = The asshole survival guide
BF637.ข63 ซ64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาคร
DS589.ส6 ส62 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อุดมการณ์สำหรับสถาปัตยกรรมเชิงภาพยนตร์ = Manifesto for a cinematic architecture
NA2765 .ช93 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เอกสารการสอนชุดวิชาการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง หน่วยที่ 1-15 = Construction supervision and inspection
TH438 .ส735 2559 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เอกสารการสอนชุดวิชาการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง หน่วยที่ 1-15 = Construction supervision and inspection
TH438 .ส735 2559 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานก่อสร้าง หน่วยที่ 1-15 = Construction Planning
TH145 .ส735 2552 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานก่อสร้าง หน่วยที่ 1-15 = Construction Planning
TH145 .ส735 2552 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...