แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน
Z674.83.ท92ข64 ข66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

49 ราชินีไทย = 49 queens in Thai history
DS570.4 .พ66 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Beautiful solitude = ความงามของความเหงา
PZ90.ท9 ล83ค56 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bujang Valley and early civilisations in Southeast Asia
DS598.B84 I58 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Japan vintage village
DS812 .ท43 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The blue stone : คิดถึงครึ่งชีวิต
PZ90.ท9ล83 ค64 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The moon forgets : ดวงใจในดวงจันทร์
PZ90.ท9ล83 ด52 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Wood coffin burial of Kinabatangan, Sabah
GT3279.A3S33 C47 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การจัดการศึกษาประเทศไทยและสมาชิกประชาคมอาเซียน
LA1251 .ว73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การปฏิวัติประชาธิปไตยในอเมริกาและฝรั่งเศส คนไทยควรเรียนรู้อะไร?
JC421 .ว65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต้จิ๋ว
DS570.จ6 ธ44 2558 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การเมืองเรื่องพระพุทธรูป
BQ5125.พ4 ว64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


แกะรอยอารยะโรมัน = Traces of roman civilization
DG76 .ค55 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คนไทย/คนอื่น : ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย
GN635.ท9 ธ22 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
CB151 .ธ37 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความรู้เรื่องชงและเรื่องน่ารู้จีน-ไทย
BF1714.จ6 ถ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


คอสมอส = Cosmos
QB981 .ซ75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จงหัวอี้ซื่อจีนมีเกร็ด
DS735 .ส44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ
ส ND1023.ภ74 จ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดัตช์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ = Dutchland
DJ41 .ล63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ไทยๆในโลกล้วนอนิจนัง
DS563.5 .ศ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นโปเลียน
DC203 .ม63 2560 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นานาสารพัน
PL4209.4.ว675 น64 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิโคลา เทสลา : อัจฉริยะนักฝันผู้เดียวดาย = Prodigal genius : the life of Nikola Tesla
TK140.ท75 อ94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Ex NA2460.ท9ก4 ศ653 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคคลในความทรงจำ
CT1546 .ว665 2560 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปฏิวัติ 2475
DS584 .ก82 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์นอกตำราสยามรัฐตามทรรศนะโลกตะวันตก
DS582.52 .ก9735 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ปาฏิหาริย์แห่งมิตรภาพ = The Kindness diaries
G465 .ล93 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แผนอนุรักษ์เส้นทางวัฒนธรรมคลองบางลำพู = The urban conservation plan for the Banglamphu canal cultural heritage corridor
HT169.ท92ก4 ว66 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มองตะเกียบเห็นป่าไผ่
DS721 .น66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ย้อนอดีตราชวงศ์หมิง = Stories of Ming Dynasty
DS753 .ต62 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...


รักในราชสำนัก = Love sweet love in the court
DS568.3 .พ65 2559 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เราต่างมีพุทธะในตัวเอง = The sanity we are born with : a buddhist approach to psychology
BQ4570.จ66 ช77 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วันสวรรคตพระมหากษัตริย์ไทย
DS570.3 .พ672 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วาทะจักรพรรดิคังซี
DS754.62 อ37 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เวียงวัง ๒
DS580.3 .ศ444 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เวียงวัง ๑
DS580.3 .ศ444 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เวียงวัง ๓
DS580.3 .ศ444 ล.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เวียงวัง ๔
DS580.3 .ศ444 ล.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สงครามในประวัติศาสตร์ไทย = Histrory of Thai war
DS571 .พ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดภาพความทรงจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ
ส DS586.8 ส47 2559 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หมอชิต-คลองแดน-ปทุม-ลานเท-ฮานอย-ถ้ำตะโก
DS566.2 .อ75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หมอบรัดเลกับการปลูกฝีในสยาม
DS581.31 .ห45 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


หลงกลิ่นโลกีย์ = The home and the world
PK1718.ต6 ห43 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อันเนื่องด้วยเทศกาลกินเจ
GT2402.จ6 ถ64 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เอกสารคำสอนประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 = History of architecture in southeast asia I
NA1511 .ช93 2559 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...