แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
DS525 .ท55 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Ghostly desires : queer sexuality
PN1993.5.T5 F84 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กัมบัตเตะเนะ
BF637.ส6 พ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

AD Architectural Digest
Dec.2016 - Jan. 2017

Burlington Magazine
Dec. 2016

Interni
Nov. 2016

Wallpaper
Dec. 2016

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Monk comes down the mountain = คนเล็กหมัดอรหันต์
DVDTM1903
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bad neighbours 2 = เพื่อนบ้านมหา บรร ลัย 2
DVDTM1909
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Star Trek Beyond = สตาร์ เทรค ข้ามขอบจักรวาล
DVDTM1897
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sea fog = ปริศนาหมอกมรณะ
DVDTM1911
รายละเอียดเพิ่มเติม...