แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

พาราณสี-มนุษย์-สตรีท
DS486.พ6 อ63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A companion to Chinese art
N7340 .C65 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รอยเสด็จสี่ภาค เยี่ยมราษฎรครั้งแรก
DS586.8 .ร945 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โบราณสถานบ้านศรีสรรเพชญ์ 3
DS567.85.ส73 พ636 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Current Anthropology
Oct. 2016

Idea
Dec. 2016

Interni
Nov. 2016

Ceramics Monthly
Dec. 2016

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Queen of the desert = ตำนานรักแผ่นดินร้อน
DVDTM1910
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The conjuring = คอนเจอริ่ง คนเรียกผี 2
DVDTM1908
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The nice guys นายแสบมาก
DVDTM1906
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Star Trek Beyond = สตาร์ เทรค ข้ามขอบจักรวาล
DVDTM1897
รายละเอียดเพิ่มเติม...