แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

นิทรรศการ : Different
N7321 .ท732 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bon En Voyage แรดรอบโลก
G465 .บ55 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รอยเสด็จสี่ภาค เยี่ยมราษฎรครั้งแรก
DS586.8 .ร945 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อารยธรรมกรีกโบราณ
DF77 .ส63 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Wallpaper
Jan. 2017

A+U
Dec. 2016

Auto & Design
Nov. - Dec. 2016

Current Anthropology
Oct. 2016

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Hana's Miso Soup = มิโซะซุปของฮานะจัง
DVDTM1905
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Star Trek Beyond = สตาร์ เทรค ข้ามขอบจักรวาล
DVDTM1897
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Art=(Love)2 = รักยกกำลังสอง
DVDTM1912
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Queen of the desert = ตำนานรักแผ่นดินร้อน
DVDTM1910
รายละเอียดเพิ่มเติม...