แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

สีจิ้นผิง
DS779.29.ส67 ส67 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทรงพระเจริญ
ส DS586.8 .ฉ455 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความไม่ไทยของคนไทย
DS571 .น66 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปรัชญาเพื่อชีวิต
BD431 .ป46 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Arts of Asia
Nov. - Dec. 2016

Communication Arts
Nov. - Dec. 2016

Shotenkenchiku
Dec. 2016

Ethnic and Racial Studies
Nov. - Dec. 2016

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Bad neighbours 2 = เพื่อนบ้านมหา บรร ลัย 2
DVDTM1909
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Hana's Miso Soup = มิโซะซุปของฮานะจัง
DVDTM1905
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sea fog = ปริศนาหมอกมรณะ
DVDTM1911
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The himalayas = แด่มิตรภาพสุดขอบฟ้า
DVDTM1907
รายละเอียดเพิ่มเติม...