แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2015

วิถีแห่งยอดคน สอนเป็น "ยอดคน"
PN6409.จ6 ภ64 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เปลี่ยนนิสัยให้สมอง ฝึกมองแบบ เชอร์ล็อก โฮล์มส์
BC108 .ค53 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2015

Journal of the American Planning Association
Spring 2015

Ethnic and Racial Studies
Nov. 2015

Elephant
Autumn 2015

American Anthropologist
Set. 2015

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2015

Killing Season = เปิดฤดูฆ่าปิดบัญชีตาย
DVDTM1821
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Jurassic world = จูราสสิค เวิลด์
DVDTM1813
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Welcome to me = เรื่องเล่าข่าวฉัน
DVDTM1818
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Clown = ตัวตลกมหาโหด
DVDTM1824
รายละเอียดเพิ่มเติม...