แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

มหาภารตยุทธ
PK3632.ท9 ม56 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภูมิล้อมเพชรฯ : 80 ปี อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว
DS570.8.ล5 ภ74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทฤษฎีความงาม = The theory of beauty
N7430 .ธ342 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Food futures : sensory explorations in food design
TX546 .F66 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

A+U
2017

Archaeology
2017

Art History
2017

American craft
2017/Vol.77

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Citizenfour = แฉกระฉ่อนโลก
DVDTM1983
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Hunting ground = ชมรมล่าหญิง
DVDTM1982
รายละเอียดเพิ่มเติม...

1971 = ฉีกเอฟบีไอ
DVDTM1984
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cartel land = ผ่าแดนนรก
DVDTM1981
รายละเอียดเพิ่มเติม...