แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

เราต่างมีทางของตัวเอง
BF637.ช6 ด94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คิดแบบยิว
DS118 .ว46 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ
DS578.พ47 พ62 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แต้มเส้นเขียนสายลายคำจั๋งโก๋
N8193.2.ท9 ว63 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Art History
2017

Archaeology
2017

Frame
2017

Communication arts
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

The Hunting ground = ชมรมล่าหญิง
DVDTM1982
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cartel land = ผ่าแดนนรก
DVDTM1981
รายละเอียดเพิ่มเติม...

1971 = ฉีกเอฟบีไอ
DVDTM1984
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The circle = มีเธอ มีฉัน มีเรา
DVDTM1986
รายละเอียดเพิ่มเติม...