แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

วิวัฒนาการลายไทย
NK1478.7.ก1 ป46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Destiny to imagination
ND1460.F35 P73 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แต้มเส้นเขียนสายลายคำจั๋งโก๋
N8193.2.ท9 ว63 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มหาภารตยุทธ
PK3632.ท9 ม56 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

AD : Architectural Digest
2017

Archaeology
2017

Sculpture
2017/Vol.36

American craft
2017/Vol.77

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Iris = เปรี้ยวที่ใจ วัยไม่เกี่ยว
DVDTM1978
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The circle = มีเธอ มีฉัน มีเรา
DVDTM1986
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Life itself = ชีวิตจริงยิ่งกว่าหนัง
DVDTM1985
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Citizenfour = แฉกระฉ่อนโลก
DVDTM1983
รายละเอียดเพิ่มเติม...