แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

ทฤษฎีความงาม = The theory of beauty
N7430 .ธ342 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภูมิล้อมเพชรฯ : 80 ปี อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว
DS570.8.ล5 ภ74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Destiny to imagination
ND1460.F35 P73 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Eat and go : branding & design for takeaway and restaurants
NC1002.P33 E37 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Ceramics Monthly
2017

Leonardo
2017/Vol.50

Axis
2017

House & Garden
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

The circle = มีเธอ มีฉัน มีเรา
DVDTM1986
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Siya Ke Ram = สีดาราม ศึกรักมหาลงกา
DVDTM1973
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Hunting ground = ชมรมล่าหญิง
DVDTM1982
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cartel land = ผ่าแดนนรก
DVDTM1981
รายละเอียดเพิ่มเติม...