แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

ภูมิล้อมเพชรฯ : 80 ปี อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว
DS570.8.ล5 ภ74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การวิเคราะห์ลักษณะและความหมายรอยพระพุทธบาทในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
BQ922 .ก64 2559 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชีวิตตามคลอง
DS568 .ส433 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รู้ทันสันดานศัพท์ฉบับ forget me not English
PE1449 .ฑ84
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Sculpture
2017/Vol.36

Art of Asia
2017

Frame
2017

Art History
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Citizenfour = แฉกระฉ่อนโลก
DVDTM1983
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The circle = มีเธอ มีฉัน มีเรา
DVDTM1986
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Iris = เปรี้ยวที่ใจ วัยไม่เกี่ยว
DVDTM1978
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Act of killing = ฆาตกรรมจำแลง
DVDTM1979
รายละเอียดเพิ่มเติม...