แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

การวิเคราะห์ลักษณะและความหมายรอยพระพุทธบาทในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
BQ922 .ก64 2559 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Rooftops : islands in the sky
SB419.5 .J64 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

150 ideas แต่งบ้านสวยด้วยต้นไม้สไตล์ Zakka
NK2084.ก1 ร54 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

American craft
2017/Vol.77

Sculpture
2017/Vol.36

Axis
2017

A+U
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Life itself = ชีวิตจริงยิ่งกว่าหนัง
DVDTM1985
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Act of killing = ฆาตกรรมจำแลง
DVDTM1979
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cartel land = ผ่าแดนนรก
DVDTM1981
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Hunting ground = ชมรมล่าหญิง
DVDTM1982
รายละเอียดเพิ่มเติม...