แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2015

การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก
TT876.3 .ร25 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วาทะเจ้านาย เล่าประวัติศาสตร์
DS563.5 .ศ635 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือชุดการประเมินเเละสังเคราะห์
DS568 .ห35 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ไฟศิลป์ = Lust for life
ND653.ก9 ส3 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2015

JPER : Journal of planning education and research
Fall 2015

GZ
Sep. 2015

Interni
Sep. 2015

Curator
Jul. 2015

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2015

The wind rises = ปีกแห่งฝัน วันแห่งรัก
DVDTM1810
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Fast and furious 7 = เร็ว...แรงทะลุนรก 7
DVDTM1795
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Walt Disney short films collection = รวมเรื่องสั้นจากวอล์ท ดิสนีย์ แอนิเมชั่น สตูดิโอ
DVDTM1809
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cake = ลุกขึ้นใหม่ให้ใจลืมเจ็บ
DVDTM1796
รายละเอียดเพิ่มเติม...