แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2015

ศิลปะเปอร์เซีย
N7280 .ศ64 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สังคมศาสตร์การศึกษา
LC191 .ศ65 2551
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จดหมายเหตุงานฉลองพระชนมายุ 84
DS570.45.พ74 จ35 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือชุดการประเมินเเละสังเคราะห์
DS568 .ห35 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2015

Applied Arts
Sep.- Oct. 2015

Wallpaper
oct. 2015

ELT Journal
Oct. 2015

Sculpture
Sep. 2015

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2015

Fast and furious 7 = เร็ว...แรงทะลุนรก 7
DVDTM1795
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The last five years = ร้องให้โลกรู้ว่ารัก
DVDTM1800
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Despicable me = มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพิกัด
DVDTM1808
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A Little Chaos = สวนนี้มีมนต์รัก
DVDTM1804
รายละเอียดเพิ่มเติม...