แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2018

อัจฉริยะ 100 หน้า : เหตุการณ์เขย่าโลก
D22 .ท54 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Architecture inside + out : 50 iconic buildings in detail
NA2750 .Z85 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Guillermo del Toro's the Shape of Water : creating a fairy tale for troubled times
PN1997.2.S47 M34 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เรย์นัลโด อิเลโต้ : มวลชนคนชั้นล่าง ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และความรู้แบบอาณานิคม
DS668 .ท56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2018

MD
2018 no.7

Manusya
2018 v.21 no.2

Critical Inquiry
2018 v.44 no.4

Shotenkenchiku
2018 v.63 no.9

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2018

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่