แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

อัจฉริยะ 100 หน้า : ศิลปะ
NX65 .ฐ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Ode to color : the ten essential palettes for living and design
NK1548 .W48 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปวงปรัชญาอินเดีย
B131 .ฟ727 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Abjection, melancholia and love : the work of Julia Kristeva
PN56.P92 K75 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Power rangers = พาวเวอร์ เรนเจอร์ส ฮีโรทีมมหากาฬ
DVDTM1971
รายละเอียดเพิ่มเติม...

About Ray = เรื่องของเรย์
DVDTM1967
รายละเอียดเพิ่มเติม...

T2 trainspotting = แก๊งเมาแหลก พันธุ์แหกกฎ 2
DVDTM1962
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The hunters prayer = ล่าคนระอุ
DVDTM1977
รายละเอียดเพิ่มเติม...