แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก
B175.ท9 ป46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัดโบราณในเมืองพะเยา
BQ6337.พ262 ก82 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปวงปรัชญาอินเดีย
B131 .ฟ727 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Antiquarianisms : contact, conflict, comparison
CC135 .A59 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

McLaren = แม็คลาเรนยอดนักซิ่ง
DVDTM1969
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A hologram for the king = ผู้ชายหัวใจไม่หยุดฝัน
DVDTM1974
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Power rangers = พาวเวอร์ เรนเจอร์ส ฮีโรทีมมหากาฬ
DVDTM1971
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Kong skull island = คอง มหาภัยเกาะกระโหลก
DVDTM1964
รายละเอียดเพิ่มเติม...