แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Antiquarianisms : contact, conflict, comparison
CC135 .A59 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โลก วิวัฒนาการ สภาวะและผลกระทบที่ชาวโลกต้องรับรู้
QB631 .ล92 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : รวมเรื่องที่ต้องรู้ = International relations : all that matters
JZ1305 .บ73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์แห่งสยาม ตอน "ลวดลายสมัยอยุธยาตอนแรก"
NA3578.7.ก1 บ832 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

A hologram for the king = ผู้ชายหัวใจไม่หยุดฝัน
DVDTM1974
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The lego batman movie = เดอะเลโก้แบทแมนมูฟวี่
DVDTM1972
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Brain on fire = เผชิญหน้า ท้าปาฏิหาริย์
DVDTM1975
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The hunters prayer = ล่าคนระอุ
DVDTM1977
รายละเอียดเพิ่มเติม...