แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Shining moon จันทบูร
DS589.จ64 ม74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปะเชียงตุง = Chiang Tung art
N7312 .ส725 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ยอดมนุษย์ดาวเศร้า
PZ90.ท9 อ25ย53 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อัจฉริยะ 100 หน้า : ศิลปะ
NX65 .ฐ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

The lego batman movie = เดอะเลโก้แบทแมนมูฟวี่
DVDTM1972
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The 100th love with you = ย้อนรัก 100 ครั้งก็ยังเป็นเธอ
DVDTM1966
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Kong skull island = คอง มหาภัยเกาะกระโหลก
DVDTM1964
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The hunters prayer = ล่าคนระอุ
DVDTM1977
รายละเอียดเพิ่มเติม...