แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2015

อาณาจักรโยนกเชียงแสนและล้านนา
DS576.71 .อ63 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คิดแบบ ลี กวน ยู
DS610.73.ล65 ว45 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กรุงธนบุรีและพระเจ้าตากสินมหาราช
DS579.1 .ก42 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เหตุใดเราจึงยังมีชีวิตอยู่
PL4209.4.น65 ห73 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2015

Ethnic and Racial Studies
Sep. 2015

Architectural Design
July - Aug. 2015

Art Education
July 2015

Vmsd
Apr. 2015

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2015

The world of Kanako = คานาโกะนางฟ้าอเวจี
DVDTM1793
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cymbeline = ซิมเบลลีนศึกแค้นสงครามนักบิด
DVDTM1791
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mortdecai = มอร์เดย์ไคสายลับพยัคย์รั่วป่วนโลก
DVDTM1785
รายละเอียดเพิ่มเติม...