แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2015

รำไทยและเบิกโรงมหรสพ
GV1703.ท9 พ35 2552
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Chabon = ชะบน
PL4209.3.T44 C42 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

10 วิธีการระบายสีน้ำ : ภาพดอกไม้
ND2300 .ก94 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ก้าวย่างสู่สังคมโลก
F1410 .น62 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2015

Archaeology
May - June 2015

GZ
July 2015

Shotenkenchiku
July 2015

Vmsd
July 2015

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2015

Insurgent = อินเซอร์เจนท์ คนกบฏโลก
DVDTM1790
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cinderella = ซินเดอเรลล่า
DVDTM1789
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Serena = เซเรน่า รักนั้นเป็นของเธอ
DVDTM1786
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Lost River = ฝันร้ายเมืองร้าง
DVDTM1788
รายละเอียดเพิ่มเติม...