แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2018

การปฏิวัติสัญศาสตร์ของโซซูร์ เส้นทางสู่โพสต์โมเดอร์นิสม์
P85.ซ93 ธ67 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2514-2534 (ค.ศ. 1971-1991)
DS575.5.ซ9 ก44 2560 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Perfect imperfect : the beauty of accident, age & patina
NK2115 .M33 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ญี่ปุ่นกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา : นโยบายและปฏิบัติการในประเทศลุ่มน้ำโขง
HC462.95 .ศ66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2018

Abitare
2018

Critical Quarterly
2018

Creative review
2018

American Anthropologist
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2018

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่