แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

โรมโบราณใน 30 วินาที = 30-Second Ancient Rome : the 50 most important achievements of a timeless civilization, each explained in half a minute
DG77 .ร94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์จีน = History of China
DS735 .ร24 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Gladiator คู่มือนักรบโบราณ
GV35 .ม63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กีรติฉายาลักษณ์ = Queen Sirikit's gracious images
ส DS586.5.ส66 อ74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Frame
Jul. - Aug. 2017

Mark
No.69, August - September 2017

Ca
July. - Aug. 2017

Art Journal
March - May 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

The Devil's Path = สาส์นลับฆาตกรโหด
DVDTM1960
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mine = ฝ่านรกแดนทะเลทราย
DVDTM1945
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Rings = เดอะ ริง คำสาปมรณะ 3
DVDTM1947
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A cure for wellness = ชีพอมตะ
DVDTM1951
รายละเอียดเพิ่มเติม...