แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

โพ้นพรมแดนความรู้
PL4208.4 .พ93 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านและสวนฉบับพิเศษ : living/Asean green stay
NK2110 .บ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Ghibli story : everything about studio Ghibli
NC1766.ญ6 ก75 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารตำรวจฉบับพิเศษ ปีที่ 52 ฉบับที่ 449 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559
ส DS586.8 .ต655 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Interni
June 2017

Art Journal
March - May 2017

Archive
Vol.03-2017

Shotenkenchiku
V.62, No.5 - May 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Rings = เดอะ ริง คำสาปมรณะ 3
DVDTM1947
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Fences = รั้วใดมิอาจกั้น
DVDTM1952
รายละเอียดเพิ่มเติม...

John Wick 2 = จอห์น วิค แรงกว่านรก 2
DVDTM1953
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Operation avalanche = ปฏิบัติการลวงโลก
DVDTM1946
รายละเอียดเพิ่มเติม...