แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

จิตวิทยารู้เขารู้เรามองคนทะลุถึงกระดูก
BF199 .ย63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Ghibli story : everything about studio Ghibli
NC1766.ญ6 ก75 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ใช้พระอาทิตย์ดวงเดียวกัน
PL4209.1.พ48 ม94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จีน-ไทยผูกพันฉันพี่น้อง = [Zhong tai shouzu qing]
DS570.จ6 ส44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

AD
June 2017

Burlington Magazine
August 2017

Art Journal
March - May 2017

Crafts
July-August 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Manchester by the sea = แค่--ใครสักคน
DVDTM1943
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Colonia = โคโลเนีย หนีตาย
DVDTM1949
รายละเอียดเพิ่มเติม...

John Wick 2 = จอห์น วิค แรงกว่านรก 2
DVDTM1953
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cafe society = ณ ที่นั่นเรารักกัน
DVDTM1956
รายละเอียดเพิ่มเติม...