แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

ผู้หญิงอยุธยา
PL4209.4.บ66 ผ75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
BQ4570.ส62 ป46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชาติพันธุ์รังนกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Birds' nests, business, and ethnicity in Southeast Asia
HD9438.ร62 ก75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Ca
July. - Aug. 2017

Interni
June 2017

Sculpture
Vol.36 No.5 June 2017

AD
July / August 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Ghost in the shell = โกสต์อินเดอะเชลล
DVDTM1961
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The age of shadows = คนล่าฅน
DVDTM1959
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Operation avalanche = ปฏิบัติการลวงโลก
DVDTM1946
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mine = ฝ่านรกแดนทะเลทราย
DVDTM1945
รายละเอียดเพิ่มเติม...