แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

ชาติพันธุ์รังนกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Birds' nests, business, and ethnicity in Southeast Asia
HD9438.ร62 ก75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดแผนที่โลกของกาแฟ : เปิดโลกกาแฟจากแหล่งปลูกทั่วโลก สายพันธุ์ การคั่ว การชงหลากวิธี จนเป็นกาแฟถ้วยโปรด = The world atlas of coffee
TX415 .ฮ54 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระพุทธเจ้าสอน ซุนวูคิด พระเจ้าตากทำ
BQ4040 .น13 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โรมโบราณใน 30 วินาที = 30-Second Ancient Rome : the 50 most important achievements of a timeless civilization, each explained in half a minute
DG77 .ร94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Burlington Magazine
August 2017

World Archaeology
Oct. 2016

Ca
July. - Aug. 2017

AD
July / August 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

The age of shadows = คนล่าฅน
DVDTM1959
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Manchester by the sea = แค่--ใครสักคน
DVDTM1943
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Devil's Path = สาส์นลับฆาตกรโหด
DVDTM1960
รายละเอียดเพิ่มเติม...