แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Spain's great time : เทใจให้สเปน
DP43.2 .ว65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โลกใบเล็ก
PL4209.1.พ464 ล92 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อารมณ์ช่วงนี้เป็นยังไงมีความสุขดีมั้ย
PL4209.4.ท57 อ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดั่งสลักและขัดเงา : หนังสือรวบรวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
PL4208.4 .ด62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

AD
June 2017

Frame
Jul. - Aug. 2017

Ca
July. - Aug. 2017

Archive
Vol.03-2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

The age of shadows = คนล่าฅน
DVDTM1959
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Devil's Path = สาส์นลับฆาตกรโหด
DVDTM1960
รายละเอียดเพิ่มเติม...