แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
MT90 .ณ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สถาบันพระมหากษัตริย์กับอนาคตของประเทศไทย
JC389 .ส75 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน
HD62.5 .ก644 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วีรบุรุษไพร่ชวา : รัฐมุสลิมสภานักบุญและผู้มีกำเนิดจากไส้เดือนดิน = A Javaness subaltern hero : Muslim states, council of saints, and the earthworm sage
BP170.3 .ท56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Interni
June 2017

AD
June 2017

Arts of Asia
July-August 2017

Sculpture
V.36, No.6

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

A cure for wellness = ชีพอมตะ
DVDTM1951
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Manchester by the sea = แค่--ใครสักคน
DVDTM1943
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Logan = โลแกน เดอะ วูลฟ์เวอรีน
DVDTM1954
รายละเอียดเพิ่มเติม...

John Wick 2 = จอห์น วิค แรงกว่านรก 2
DVDTM1953
รายละเอียดเพิ่มเติม...