แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม = Introducing Poststructuralism
B841.4 .ช96 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จีน-ไทยผูกพันฉันพี่น้อง = [Zhong tai shouzu qing]
DS570.จ6 ส44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้หญิงอยุธยา
PL4209.4.บ66 ผ75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อารมณ์ช่วงนี้เป็นยังไงมีความสุขดีมั้ย
PL4209.4.ท57 อ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

World Archaeology
Oct. 2016

Sculpture
Vol.36 No.5 June 2017

Crafts
July-August 2017

Flash Art
V.50, No.315, June / July / August 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Cold War 2 = 2 คมล่าถล่มเมือง 2
DVDTM1958
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Fences = รั้วใดมิอาจกั้น
DVDTM1952
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Unit 7 = ยูนิต 7 เด็ดหัวทรชน
DVDTM1948
รายละเอียดเพิ่มเติม...