แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

คู่มือใช้งาน Windows 10 ฉบับสมบูรณ์
QA76.76.W56 ส733 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Gladiator คู่มือนักรบโบราณ
GV35 .ม63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

National geographic 125 years : ภาพถ่ายในตำนาน การผจญภัย การสำรวจ และการค้นพบที่เปลี่ยนโลก
G3.น75 จ73 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ 9
DS586.8 .ธ235 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Sculpture
Vol.36 No.5 June 2017

Arts of Asia
July-August 2017

Art Journal
March - May 2017

Flash Art
V.50, No.315, June / July / August 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Logan = โลแกน เดอะ วูลฟ์เวอรีน
DVDTM1954
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A cure for wellness = ชีพอมตะ
DVDTM1951
รายละเอียดเพิ่มเติม...

John Wick 2 = จอห์น วิค แรงกว่านรก 2
DVDTM1953
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Operation avalanche = ปฏิบัติการลวงโลก
DVDTM1946
รายละเอียดเพิ่มเติม...