แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

นินทาลูกเพจ
PL4208.4 .น66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน
HD62.5 .ก644 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
JQ1741.ก1 จ74 2558-59
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านและสวนฉบับพิเศษ : living/Asean green stay
NK2110 .บ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Frame
Jul. - Aug. 2017

World Archaeology
Oct. 2016

Interni
June 2017

Shotenkenchiku
V.62, No.5 - May 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Colonia = โคโลเนีย หนีตาย
DVDTM1949
รายละเอียดเพิ่มเติม...

John Wick 2 = จอห์น วิค แรงกว่านรก 2
DVDTM1953
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Ghost in the shell = โกสต์อินเดอะเชลล
DVDTM1961
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A cure for wellness = ชีพอมตะ
DVDTM1951
รายละเอียดเพิ่มเติม...