แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

เกิดมาเพื่อเป็นจิตรกร ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง = Born to be a painter Praiwan Da-Kliang
ส ND1023.พ49 พ49 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสียงที่ยังมีชีวิตความหวังและความคิดของดุสิต นนทะนาคร
CT1548.ด755 ส85
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คู่มือระบบเขียนภาษาโซ่(ทะวืง)อักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา
PL4195.ส1 ค74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความทรงจำที่ก้าว
DS586.8 ม735 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Applied Arts
Spring 2018-Volume 33

Elephant
2018

The Art Bulletin
2018

Metalsmith
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

The dark tower = หอคอยทมิฬ
DVDTM2075
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Darkest hour = ชั่วโมงพลิกโลก
DVDTM2064
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Kedi = เมืองแมว
DVDTM2090
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Master = ล่าโกง อย่ายิงมันแค่โป้งเดียว
DVDTM2066
รายละเอียดเพิ่มเติม...