แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

เกร็ดภาษาหนังสือไทย ฉบับปรับปรุง
PL4160 .ส42 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
N7322.5 .ส262 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ธนบัตรไทยสมัยรัชกาลที่ 9 = Thai Banknotes in the time of King Rama IX
HG1250.55 .ธ375 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : รายงานการวิจัย
LB2341.8.ท9ส624 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Wallpaper
2018

Journal of the American Planning Association
2018

Axis
2018

MD
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Three billboards outside Ebbing Missouri = 3 บิลบอร์ด ทวงแค้นไม่เลิก
DVDTM2076
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Post = เอกสารเพนตากอน
DVDTM2073
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Red sparrow = เรด สแปร์โรว์ หญิงร้อนพิฆาต
DVDTM2086
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Insidious the last key = วิญญาณตามติด กุญแจผีบอก
DVDTM2096
รายละเอียดเพิ่มเติม...