แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

บทสรุปโครงการวิจัย "การเงินอิสลามกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"
BP173.75 .บ35 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ = The evolution of Phra Prangs in Siam
ส NA6021 ศ624
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วาดโมเอะคาแรคเตอร์แบบมืออาชีพ ฉบับการวาดคู่ผู้ชาย
NC1709.ค93 ว635 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Travel narrative and the ends of modernity
PR756.T72 B87 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Shotenkenchiku
2018

Interni
2018

A+U
2018

The Burlington Magazine
June, 2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Based on a true story = ความจริงฆ่าทุกสิ่งในโลก
DVDTM2061
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Insidious the last key = วิญญาณตามติด กุญแจผีบอก
DVDTM2096
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Call me by your name = เอ่ยชื่อคือคำรัก
DVDTM2087
รายละเอียดเพิ่มเติม...