แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Theory of love เหตุ ผล คน รัก
BF575.ร6 ป64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักหิน-ใบเสมา : ในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
BQ5075.ส74 ร73 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ราชวงศ์สยาม = The monarchs of Thailand
DS571 .ส87 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์โลกเล่มเล็ก = A little history of the world
D23 .ก94 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Metalsmith
2018

Shotenkenchiku
2018

Lurzer's Int'l Archive
2018

Positions
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

The last recipe = สูตรลับเมนูยอดเชฟ
DVDTM2069
รายละเอียดเพิ่มเติม...

12 Strong = 12 ตายไม่เป็น
DVDTM2070
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Atomic blonde = บลอนด์ สวยกระจุย
DVDTM2095
รายละเอียดเพิ่มเติม...

It = โผล่จากนรก
DVDTM2071
รายละเอียดเพิ่มเติม...