แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา
PL4207 .ส36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การเขียนลายไทยเบื้องต้น
NC335.ก1 ศ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน = Education for sustainable development
LC71 ก64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The birth of Korean cool กำเนิดกระแสเกาหลี
DS904 .ฮ23 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Domus
2018

Goldschmiede zeitung
2018

Elephant
2018

Interni
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

American pastoral = อเมริกัน ฝันสลาย
DVDTM2091
รายละเอียดเพิ่มเติม...

12 Strong = 12 ตายไม่เป็น
DVDTM2070
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Homme Less = คนจรลอยฟ้า
DVDTM2083
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Kedi = เมืองแมว
DVDTM2090
รายละเอียดเพิ่มเติม...