แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

ธนบัตรไทยสมัยรัชกาลที่ 9 = Thai Banknotes in the time of King Rama IX
HG1250.55 .ธ375 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คู่มือระบบเขียนภาษาโซ่(ทะวืง)อักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา
PL4195.ส1 ค74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปะการแทงหยวก ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย
TT879.ก45 ม56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นวนิยายกับสังคมไทย (2475-2500)
PN3459.ท9 ต43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Ceramics Monthly
June- August 2018 v.66 no.6

Applied Arts
Spring 2018-Volume 33

Journal of Archaeological Method and Theory
2018

AD : Architectural Digest
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

American pastoral = อเมริกัน ฝันสลาย
DVDTM2091
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ก็อดซิลล่า = Shin Godzilla
DVDTM2088
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sensei = หัวใจฉัน แอบรักเซนเซย์
DVDTM2084
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Marrowbone = ตระกูลปีศาจ
DVDTM2072
รายละเอียดเพิ่มเติม...