แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

สมุดภาพจดหมายเหตุพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ยุวราชสกุลวงศ์
DS582.57 .ส454 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : รายงานการวิจัย
LB2341.8.ท9ส624 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการในการอนุรักษ์โบราณสถาน
CC135 .ส43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ธนบัตรไทยสมัยรัชกาลที่ 9 = Thai Banknotes in the time of King Rama IX
HG1250.55 .ธ375 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

sculpture
2018

El croquis
2018

Interni
2018

AD : Architectural Digest
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Life animated = ขอบคุณนะที่โลกนี้มีการ์ตูน
DVDTM2089
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Post = เอกสารเพนตากอน
DVDTM2073
รายละเอียดเพิ่มเติม...

12 Strong = 12 ตายไม่เป็น
DVDTM2070
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Death wish = นักฆ่าโคตรอึด
DVDTM2060
รายละเอียดเพิ่มเติม...