แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

สถาปัตยกรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Pictorial book of ancient architecture in Southeast Asia
NA1511 .ส36 2560 ล.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Houses by Thai architects
NA7435.A1 H68 v.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย = Technical terms in Thai architecture
อ NA31 .ส43 ล.3,c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nithi final sketchbook episode 01 : portraits of radical simplicity
s NA2707 .N57A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Arts of Asia
v.47 no.3 May - Jun 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

เกอิชาซากุระ = A courtesan with flowered skin
DVDTM1937
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dog Soldiers = กัดไม่เหลือซากด็อกโซลเยอร
DVDTM1941
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โคตรคนการเดี้ยน = Guardians
DVDTM1939
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รักเธอทุกวันพรุ่งนี้ = See you tomorrow
DVDTM1940
รายละเอียดเพิ่มเติม...