แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

อย่าชวนเธอไปดูหนังรัก
BF199 .น64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nonviolence and Islamic imperatives
BP190.5.V56 C47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

China's Southern Tang dynasty, 937-976
DS749.7 .K87 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nithi final sketchbook episode 01 : portraits of radical simplicity
s NA2707 .N57A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Mark
no.67 Apr - May 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

Artasiapacific
May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Lion = จนกว่า...จะพบกัน
DVDTM1938
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพg = Xuan Zang
DVDTM1936
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dog Soldiers = กัดไม่เหลือซากด็อกโซลเยอร
DVDTM1941
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เกอิชาซากุระ = A courtesan with flowered skin
DVDTM1937
รายละเอียดเพิ่มเติม...