แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Evicted from eternity : the restructuring of modern Rome
HT178.I82R66 H46 2009
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฤดูสีน้ำที่คันไซ = Animatoey watercolor in Kansai
ND2055.Z8 ฉ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A lover's discourse : fragments
PC2440 .B365 2002
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nithi final sketchbook episode 01 : portraits of radical simplicity
s NA2707 .N57A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Artasiapacific
May - Jun 2017

Arts of Asia
v.47 no.3 May - Jun 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

วานรคู่ฟัด = Monkey twins
DVDTM1935
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dog Soldiers = กัดไม่เหลือซากด็อกโซลเยอร
DVDTM1941
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพg = Xuan Zang
DVDTM1936
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โคตรคนการเดี้ยน = Guardians
DVDTM1939
รายละเอียดเพิ่มเติม...