แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Cold War orientalism : Asia in the middlebrow imagination, 1945-1961
DS33.4.U6 K55 2003
รายละเอียดเพิ่มเติม...

China's golden age : everyday life in the Tang dynasty
DS749.35 .B46 2004
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nonviolence and Islamic imperatives
BP190.5.V56 C47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Arts of Asia
v.47 no.3 May - Jun 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

Artasiapacific
May - Jun 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

วานรคู่ฟัด = Monkey twins
DVDTM1935
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dog Soldiers = กัดไม่เหลือซากด็อกโซลเยอร
DVDTM1941
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รักเธอทุกวันพรุ่งนี้ = See you tomorrow
DVDTM1940
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทองดีฟันขาว
DVDTM1934
รายละเอียดเพิ่มเติม...