แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

China's golden age : everyday life in the Tang dynasty
DS749.35 .B46 2004
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A lover's discourse : fragments
PC2440 .B365 2002
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nithi final sketchbook episode 01 : portraits of radical simplicity
s NA2707 .N57A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Artasiapacific
May - Jun 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

Mark
no.67 Apr - May 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Dog Soldiers = กัดไม่เหลือซากด็อกโซลเยอร
DVDTM1941
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เกอิชาซากุระ = A courtesan with flowered skin
DVDTM1937
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพg = Xuan Zang
DVDTM1936
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รักเธอทุกวันพรุ่งนี้ = See you tomorrow
DVDTM1940
รายละเอียดเพิ่มเติม...