แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

The drawings
NC335.ฮ9 ถ46 2559 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา = Introduction to sociology
HM606.ท9 ค56 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อย่าชวนเธอไปดูหนังรัก
BF199 .น64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน : เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
G156.5.น6 ท66 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Mark
no.67 Apr - May 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

Arts of Asia
v.47 no.3 May - Jun 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

เกอิชาซากุระ = A courtesan with flowered skin
DVDTM1937
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพg = Xuan Zang
DVDTM1936
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รักเธอทุกวันพรุ่งนี้ = See you tomorrow
DVDTM1940
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทองดีฟันขาว
DVDTM1934
รายละเอียดเพิ่มเติม...